Arktis varmes opp dobbelt så fort som resten av kloden: – Må satse på grønn energi i nord

Det har aldri før blitt målt mindre sjøis i Arktis i april enn i år. Skal Arktis overleve klimaendringene må Parisavtalen gjennomføres, og vi trenger grønn teknologi i nord, mener forsker.

Sjøis-kanten

I april ble det målt rekordlite sjøis i Arktis. Nå slår både forskere og FN alarm.

Foto: Espen Storheim / Nansensenteret

– Det som skjer i Arktis, blir ikke i Arktis, skriver FNs klimasjef Patricia Espinosa på Twitter.

Nye tall fra FNs klimapanel viser at det i april ble målt rekordlite sjøis i Arktis, og FN skriver på sine nettsider at om det ikke lykkes å gjennomføre Parisavtalen vil det få store konsekvenser for hele planeten.

Laster Twitter-innhold

Ønsker grønn teknologi til Arktis

Espinosa sier at det ikke finnes noen regel for at teknologi skal holdes utenfor Arktis.

– Teknologi kan hjelpe oss til å minimere klimautfordringene, på samme måten som i resten av verden. Vi må bruke den reneste energien som mulig, også i Arktis, sier hun.

Clara Good er postdoktor ved fakultet for naturvitenskap og teknologi ved UiT. Hun sier bedrifter i nord må bli flinkere til å benytte seg av fornybar energi.

Clara Good, styremedlem i Norsk Solenergiforening

Clara Good ved UiT mener det begynner å haste å få på plass grønn teknologi i Arktis.

Foto: Hege Tøndel Jonli / NRK

– Vi har masse ressurser i Arktis, for eksempel solenergi. Vi har like mye sol her som ellers i verden, men det er en skjevfordeling. Det er et stort potensial for å benytte solenergi, sier Good, som siterer svenske Gretha Thunberg.

– Vi må agere som om huset brenner.

For lite kunnskap om grønn teknologi i nord

Både privatpersoner og bedrifter bør starte å handle om vi skal redde kloden, mener Good og legger ekstra press på politikerne.

– Vi er for langt unna i dag, og grønn energi bør være prioritert først på alle agendaer. Alle bygg som bygges må være såkalte «nullenergi»-bygg.

– Politikerne må være modige og tørre å stille krav til energieffektivisering i industrien. Det er de som legger til rette for at alle skal kunne bidra, sier hun.

Good har solenergi som sitt spesialfelt og tror mange har «fordommer» mot bruk av grønn teknologi i Arktis, fordi de ikke vet nok om det.

Solcellepark i Piteå

Solenergi er fult mulig selv i Arktis, mener forsker

Foto: PiteEnergi

– Mange tror at det ikke fungerer med solenergi så langt nord, og da må vi som forskere være flinkere til å fortelle hva som finnes av muligheter.

Rekorden antyder en uønsket utvikling

Havforsker ved Norsk Polarinstitutt, Arild Sundfjord følger nøye med på havisen i Arktis og forteller at det har vært mye is i Barentshavet i vinter.

– Til tross for mye is i Barentshavet var det altså rekordlite is i hele Arktis i april. Det betyr at det var veldig lite på den andre siden.

Også han er bekymret for utviklingen

– Det var på tide å reagere for tjue år siden, og det er på tide å reagere nå. Aprilrekorden antyder at vi kan være på vei mot en ny minimumsrekord i år, og det er en utvikling ingen ønsker, sier han.

Sjøis i Arktis

Solen i Arktis kan brukes til å skape grønn og fornybar energi, som igjen kan forhindre at sjøisen smelter.

Foto: Lars Henrik Smedsrud