Hopp til innhold

Fant deler av skjelett fra jernalderen i Lofoten: – Forunderlig godt bevart

Funnet fra jernalderen overrasker arkeologen. Nå håper de å finne ut mer om det som en gang var en storgård på Hov i Vågan.

Beinfunn, hov, vågan

Det er blant annet funnet et lårbein som måler nesten 50 centimeter i lengde. Arkeologene tror det ligger et fullstendig skjelett fra jernalderen på funnstedet.

Foto: Nordland fylkeskommune

Et lårbein på nærmere en halv meter og et hoftebein fra det som har vært et menneske.

Dette er bare noen av funnene arkeologene nylig gjorde i Lofoten. Denne uken har de gjort registreringer på Hov på Gimsøy i Vågan kommune.

– I dette området var det en del kjente kulturminner før. Da vi fikk denne saken til uttalelse, varslet vi at det var behov for arkeologisk befaring, sier arkeolog Stine Grøvdal Melsæther.

I et dyrkingslag som antas å være svært gammelt har de hentet ut trekull-prøver.

Det er også gjort funn av to stolpehull, hvilket indikerer at det har vært bosetting på stedet i jernalderen.

– Det siste funnet er ei grav fra førkristen tid, sannsynligvis fra perioden 500 før Kristus til 1060 etter Kristus, sier Melsæther.

På den tiden gravla man gjerne folk på gårdene der de bodde.

Arkeolog Stine Melsæther fra Nordland fylkeskommune.

Arkeolog Stine Melsæther omtaler funnet som spesielt.

Foto: Ole Dalen / NRK

Melsæther sier at de ut kan tolke beinmaterialet til å stamme fra et individ med tilknytning til gården på stedet i jernalderen, der det ble drevet med jordbruk og fiske.

– Et spesielt funn

Som regel bærer disse funnene sterkt preg av tidens tann, eller er rett og slett totalt ødelagte og forsvunnet av ulike årsaker.

– Beinene lå ganske langt oppe i torven. Området har tydeligvis vært «bulldoset» ut en gang på 50 eller 60-tallet, men de har da unngått å dose ut akkurat disse levningene. Det er ganske spesielt.

Arkeologen omtaler det som forunderlig at beinrestene er så godt bevart, selv om funnene ligger i skjellsand som gir gode bevaringsforhold.

– Det er vanlig at kulturminner går tapt. Vi regner med at det forsvinner et visst antall kulturminner årlig.

At det har vært en storgård i området, er ifølge arkeologen kjent fra tidligere av. Det som er interessant er at man nå finner flere håndfaste bevis på det.

– Det bekrefter at det har vært en stor gård på Hov. Vi visste det egentlig fra før, men nå begynner vi å gjøre nye, hittil ukjente funn som understøtter dette.

I kraft av sin høye alder, er funnene automatisk fredet etter kulturminneloven.

Mye arbeid

Det er store krefter i sving for å registrere kulturminnene i området, men de er påpasselige med å ikke ødelegge noe.

Foto: Nordland fylkeskommune

Tror det ligger et fullstendig skjelett i området

Foreløpig er det noen få bein som er hentet ut, men det ligger flere bein i bakken som til slutt kan utgjøre en hel kropp i beste fall.

– Frem til nå har det dukket opp bein fra nedre del av kroppen. Vi forventer at resten av kroppen er i bakken. Vi vet hvor hodeskallen ligger, og vi antar at overkroppen ligger mellom funnet av hodeskallen og den nedre delen av kroppen.

Det er foreløpig ikke avgjort om alle beinene skal graves ut eller ikke.

Etter at feltarbeidet er ferdig vil funnene sendes til Universitetet i Tromsø for magasinering og oppbevaring.