Hopp til innhold

Arbeidstilsynet reagerer på forholdene som yrkessjåfører i Posten beskriver 

Arbeidstilsynet reagerer på forholdene som yrkessjåfører i Posten beskriver.
I Fauske har fire sjåfører sagt opp på grunn av det de mener er uholdbare lønns- og arbeidsforhold.

Yrkessjåfør Rune Karlsson

Yrkessjåfør Rune Karlsson sier han er bekymra for hele transportbransjen.

Foto: OLA HELNESS / NRK

I går fortalte NRK om Rune Karlsson fra Fauske som har sagt opp jobben sin i Bring Transportløsninger AS på grunn av det han mener er uholdbare lønns- og arbeidsforhold.


Blant annet vet ikke sjåfører hvordan de skal jobbe fra uke til uke.

– Jeg bruker å ringe til transportkoordinatoren hver fredag å mase meg til å få vite hvordan jeg skal jobbe til uka. Er jeg heldig veit jeg hvordan jeg skal arbeide en hel uke.

Ansatte som jobber til forskjellige tider av døgnet skal etter loven få en turnusplan fra arbeidsgiver. Den skal også drøftes med tillitsvalgte, men ifølge Karsson har verken han eller kollegene sett noe til dette.

– Viktig med forutsigbarhet

Nå reagerer også Arbeidstilsynet. Tilsynsleder i Nord-Norge John Arve Skarstad, sier det er spesielt viktig for yrkessjåfører å ha forutsigbarhet.

– Dette er en bransje med høyt sjukefravær og ulykker. Forutsigbarhet med tanke på arbeidstid og forsvarlighet er veldig viktig.

Ifølge Statistisk sentralbyrå var sjukefraværet for yrkesgruppene innen transport og lager blant de høyeste i landet første kvartal. Fraværet var på 7,6 prosent, mens kun ansatte innen offentlige helse- og sosialtjenester ligger høyere med 10 prosent.

– Dette er en tøff bransje. Yrkessjåfører har en tung jobb og lange dager og det kan være fysiske og psykiske belastninger som kan vare over tid. I tillegg er det alltid en fare for ulykker når du driver transport langs veg, sier Skarstad.

Yrkessjåfør Rune Karlsson

Karlsson valgte å si opp jobben sin på grunn av uholdbare lønns- og arbeidsforhold.

Foto: Ola Helness / NRK

– Burde vært bedre rutiner

Bring Transportløsninger AS eies av Posten Norge. I en e-post til NRK skriver pressesjef i Posten Norge, John Eckhoff dette til at sjåfører ikke har fått turnusplaner.

– Når det gjelder arbeidsplaner er det helt riktig at det på et tidligere tidspunkt burde vært bedre rutiner, og det kommer på plass nå.

Skarstad mener at dette er noe de fleste større transportselskapene i Norge har orden på og at det er rart at selskapet ikke har hatt dette på stell.

– En så stor virksomhet burde absolutt ha dette på plass.