Arbeidsministeren vil ha lovendring for å gjøre Martes hverdag enklere

Arbeidsminister Anniken Hauglie vil gjøre det lettere for deltidsansatte å få utvidede stillinger enn det er i dag.

Marte Victoria Odding

Marte Victoria Odding jobber som sykepleier ved Nordlandssykehuset i Bodø. Hun er ofte bekymret for privatøkonomien og hva som skjer hvis hun blir syk.

Foto: Benjamin Fredriksen

Mange sykepleiere må alltid være tilgjengelig for arbeidsgiver hvis de skal kunne leve av jobben.

Tidligere denne uken fortalte NRK historien om Marte Odding som er sykepleier og deltidsansatt ved Nordlandssykehuset, som alltid må være tilgjengelig og på jakt etter ledige ekstravakter.

Arbeidsminister Anniken Hauglie har forståelse for at sykepleiere som Odding synes det er slitsomt å måtte jakte på ledige vakter, når de både kan og vil jobbe mer.

– Det å ikke vite hvor mye penger man har å rutte med fra måned til måned, og alltid måtte være tilgjengelig for jobben, kan være en stor belastning, sier Hauglie til NRK.

Anniken Hauglie

Anniken Hauglie vil endre arbeidsmiljøloven for å gi deltidsansatte rett til utvidet stilling.

Foto: Ola Hana

Derfor foreslår hun nå å endre arbeidsmiljøloven, slik at flere deltidsansatte enn i dag kan få rett til å utvide stillingen sin, fremfor at det gjøres nyansettelser.

Vil øke fortrinnsretten for deltidsansatte

En endring i loven skal åpne for at deltidsansatte får større fortrinnsrett enn de har i dag. I dagens lov åpnes det for en generell fortrinnsrett for deltidsansatte, men Hauglie vil utvide denne til å gjelde også en del av en stilling.

– Hvis en ansatt for eksempel jobber 60 prosent, og arbeidsplassen lyser ut en 80 prosent stilling, kan vedkommende med det nye lovverket altså bruke fortrinnsretten til å kreve sin stilling utvidet med 40 prosent, sier hun.

Forbeholdet er at dette ikke skal være til vesentlig ulempe for arbeidsgiver.

Mener «ulempe» kan trumfe lovendring

– Det er et veldig godt forslag, fordi det betyr at man kan få økt stillingen sin og få full stilling. Likevel er det dette at man skal føye til at det ikke er til vesentlig ulempe for arbeidsgiver, sier Krokaa.

Hun mener det meste kan tolkes til å medføre en vesentlig ulempe for arbeidsgiveren.

– Og da er man like langt, men i utgangspunktet er vi fornøyde med forslaget, sier Krokaa.

Gjertrud Krokaa

Gjertrud Krokaa tror ikke vikarpool er løsningen for å bedre situasjonen for deltidsansatte.

Foto: Øystein Nygård / NRK

– Hva er den optimale løsningen?

– Det er fast ansettelse og god grunnbemanning. Man får ned sykefraværet, høyner kvaliteten på helsetjenesten og letter rekrutteringen av nye sykepleiere, og det blir lettere å beholde de man har.