Arbeidsledigheten gikk ned i juni

Det ble 700 færre arbeidsledige i juni, viser sesongjusterte tall fra Nav. Ledigheten er nå på 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak var på 96.800 personer, tilsvarende 3,5 prosent av arbeidsstyrken. Det er 8.700 flere enn for ett år siden, da bruttoledigheten var på 3,2 prosent av arbeidsstyrken. (NTB)