Oppdrettsarbeid på Vega stanset etter klage fra Riksantikvaren

Riksantikvaren er en av flere som har påklaget Fiskeridirektoratets vedtak som gir Mowi tillatelse til å drive oppdrett i verdensarvområdet Vegaøyan. Dermed blir det stans i arbeidet.

Lånan/Vega/Nordland På dunværet, Lånan, har Ærfuglbestanden tatt seg opp og det er flere hekkinger enn før. Det betyr mer dun for de dunsankerne. Foto: Øyvind Nordahl Næss/VG
Foto: Scanpix

I slutten av april fikk oppdrettsselskapet Mowi grønt lys fra Fiskeridirektoratet for å starte opp med oppdrett i verdensarvområdet Vega.

Mowi har tidligere påklagd en avgjørelse fra Miljødirektoratet, der Mowi ikke fikk utslippstillatelsen som er påkrevd for å drive oppdrettsanlegg på øyene. Klima- og miljødepartementet ga Mowi medhold i denne saken 22. april.

Fiskeridirektoratet kom så med sitt eget vedtak som ga tillatelse, og det er dette vedtaket Riksantikvaren nå påklager.

Inntil direktoratet har behandlet klagen, stanser alt arbeid på Mowis oppdrettsanlegg Rørskjæran S, skriver Brønnøysunds Avis.

– Vi fikk melding om dette i dag, så vi vurderer nå saken. Slik jeg oppfatter klagene

Eivind Nævdal-Bolstad

Kommunikasjonssjef i Mowi, Eivind Nævdal-Bolstad sier de føler seg rimelig sikre på at direktoratet ikke vil ta klagene til følge.

Foto: Mowi

som nå foreligger, så er dette egentlig momenter som Klima- og miljødepartementet nylig har tatt stilling til, sier kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi til Brønnøysunds Avis.

Tror ikke direktoratet vil ta klagen til følge

Nævdal-Bolstad mener derfor det fremstår som nok en omkamp som burde være mulig for Fiskeridirektoratet å avklare veldig kjapt.

– Vi har vært tilbake til arbeidsbordet mange ganger i løpet av denne prosessen. Direktoratet har tidligere gitt tillatelse til å drive oppdrett på Rørskjæran. Vi er rimelig sikre på at dette er noe direktoratet ikke vil ta til følge, sier han til NRK.

Riksantikvaren: – Bra med en pause

Riksantikvar Hanna Geiran poengterer at Vega står på verdensarvlisten og at Norge har forpliktet seg til å sørge for at de kulturhistoriske- og naturverdiene ikke svekkes.

– Det er bra at det nå er en pause i saken, slik at man har tid til å fatte de riktige beslutningene, sier hun til NRK.

Mowi har begynt arbeidet ved Rørskjæran i Vegaøyan verdensarvområde