NRK Meny
Normal

Arbeiderpartiet ønsker en helt ny industripolitikk for Norge

Partiet mener den gamle industrien kan bli grønn, og vil gi den hjelp til klimatiltak.

Hydro Karmøy

Gjennom Enova støtter myndighetene Hydros aluminiumsanlegg på Karmøy med 1,5 milliarder kroner. Arbeiderpartiet ønsker at staten skal bidra mer for en grønn industri i hele landet.

Foto: Hydro

Partiets industripolitiske utvalg har denne uken besøk Mo i Rana og starter nå arbeidet med å legge sine planer for fremtidens industri i Norge.

Terje Aasland er leder for utvalget og har stor tro på at industri og klima kan gå sammen inn i fremtiden, men mener myndighetene må komme på banen i større grad enn tidligere.

Arbeiderpartiets Terje Aasland

Terje Aasland (Ap) mener myndighetene bør gjøre mer for å hjelpe industrien til å bli grønnere.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

– Dette handler om et samspill mellom industrien og vi myndigheter. Staten må avlaste litt av den risikoen som industrien må ta, for å blant annet ta i bruk ny teknologi så tidlig som overhodet mulig.

Han trekker fram klimaarbeidet Hydro har gjort på Karmøy og mener det har kommet i stand på bakgrunn av sett av virkemidler fra statlig hånd.

– Vi må bli flinkere til å spre dette utover hele landet og la denne industrien, som har mye erfaring og kompetanse, få møte en stat som er villig til å gå sammen med dem inn i en grønnere fremtid.

Føler seg glemt

Arve Ulriksen

Direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark er glad for at det nå settes fokus på den kraftkrevende industrien.

Foto: Mo Industripark AS

Det er toner som lyder gått i Arve Ulriksens ører. Han er direktør i Mo Industripark og har savnet fokus på den kraftkrevende industrien.

– Om vi ikke er glemt, så har vi hvert fall kommet sterkt i skyggen av oljeindustrien de senere år.

Han ønsker støtteordninger til klimatiltak og utvikling av klimateknologi velkommen.

Regjeringen med ny energimelding

Regjeringspartiene ventes å legge frem en stortingsmelding om norsk energipolitikk tidlig neste år, men kommer ikke med noen egen industrimelding.

– Olje- og energiminister Tord Lien holder på å lage en energimelding. Den kommer også til å inkludere rammene rundt industri, sier stortingsrepresentant Odd Henriksen (H) til NRK.

Også Arbeiderpartiets utvalg planlegger å avslutte sitt arbeid neste vår og inkludere det i programmet for neste stortingsperiode.

Arve Ulriksen i Mo i Rana er glad for at en avklaring nå kan være på trappene.

– Får vi en klargjøring av industripolitikken som kan være fremtidsrettet og forutsigbar i løpet av et par års tid, er vi veldig fornøyde.