NRK Meny
Normal

Arbeiderpartiet med kraftig byks

Arbeiderpartiet går frem og er like under 40 prosent oppslutning i Nordland, viser ny meningsmåling. Dermed ligger det an til at Tomas Norvoll kan beholde jobben som fylkesrådsleder også etter valget.

Tomas Norvoll

Tomas Norvoll kan muligens se fram til fire nye år som fylkesrådsleder i Nordland.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Målingen, som er utført av InFact på vegne av NRK og Amedia i Nordland, viser at det sitter igjen en klar vinner; nemlig Arbeiderpartiet, som får en oppslutning på 39,9 prosent (se alle tallene nederst i saken).

Hadde dette vært valgresultatet vil Ap alene hatt tre flere representanter (18) enn Høyre og Frp til sammen (15).

Skulle dette blitt valgresultatet betyr det samtidig at dagens styre vil bestå. Det bestående fylkesrådet med Arbeiderpartiet og KrF, og støttepartiene SV og Senterpartiet, vil få et klart flertall.

– God måling

Tomas Norvoll

Tomas Norvoll har all grunn til å smile.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap) kan dermed starte valgkampen med et smil.

– Dette er en god måling for oss. Hadde dette vært valget, ville det gitt oss en veldig god styrke i de forhandlingene som kommer etterpå, sier Norvoll til NRK.

Han forteller at de har en målsetting om å ligge over 40 prosent.

– Jeg opplever at mange ser på oss som et klart alternativ til mye av den politikken som regjeringa fører, og som ikke er så bra for oss i nord.

– Greit utgangspunkt

Jonny Gulbrandsen i Frp vil ikke ta imot flere flyktninger.

Jonny Gulbrandsen i Frp.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Fylkesleder Jonny Gulbrandsen (Frp) må på sin side konstatere at med 14,7 prosent av velgerne i ryggen, er veien til fylkesmakta lang.

– Det er et greit utgangspunkt å starte valgkampen på. Så er det bare å kjøre på og gjør en god jobb, slik at vi kommer opp mot 20, som er målsettinga.

– Det er litt under det du håper på?

– Jada, men det er som sagt et godt utgangspunkt. Og man trenger ikke være på topp før man trenger.

Ser lyspunkter

Helt på topp er heller ikke Høyre, som i Nordland går kraftig tilbake med 3,4 prosentpoeng siden forrige lokalvalg. Fylkessekretær Marius Hansen ser likevel lyspunkter ved meningsmålingen.

– Det er ikke tilbakegangen som opptar meg mest. Jeg ser at hvis denne målinga treffer, så vil Høyre ha gjort sitt nest beste valg siden 1980-tallet. Det vil vi være godt fornøyd med.

– Dette er et godt utgangspunkt for den valgkampen vi skal drive med i sommer. Vi ser at store deler av Nordlands befolkning er opptatt av våre hjertesaker, nemlig kvalitet i skolen, raskere utbygging av vei og trygg økonomisk styring av fylkeskommunen, sier Hansen.

Få endringer

For de andre partiene i Nordland viser målingen få endringer.

Fylkesrådsleder Norvoll ser heller ikke for seg å måtte endre arbeidsplass etter valget i september.

– Jeg har stilt meg til disposisjon til å være fylkesrådsleder også de neste fire årene. Det er mye ugjort. Det er en stor jobb som skal gjøres på samferdsel, og vi vet at vi må få en bedre videregående skole enn vi har i dag. Det er nok å arbeide med, så jeg er ikke redd for å bli arbeidsledig.

Gjennomført av InFact

Nesten 3000 nordlendinger har svart på meningsmålingen.

Respondentene har blitt spurt hva de vil stemme ved kommunevalget og målingen viser tendenser i Nordland og kan gi følgende sammensetning av fylkestinget:

Meningsmåling Nordland

Oppslutning

2011

Endring

Mandater

2011

Endring

Ap

39,9

35,6

4,3

18

20

-2

Høyre

17,9

21,3

-3,4

8

12

-4

Frp

14,7

15,2

-0,5

7

8

-1

SV

4,3

5,2

-0,9

2

3

-1

Sp

7,7

7,8

-0,1

4

4

0

KrF

3,3

3,6

-0,3

2

2

0

Venstre

3,0

4,0

-1,0

1

2

-1

Rødt

3,9

3,7

0,2

2

2

0

Andre

0,0

3,5

-3,5

0

0

0

MDG

1,9

1

Fotnote: Ved årets valg er antall fylkestingsrepresentanter redusert fra 53 til 45.

Tallene i Nordland skiller seg ikke veldig ut fra andre nasjonale målinger. Men ifølge Poll of Polls gjør Arbeiderpartiet det cirka tre prosentpoeng bedre enn i landet for øvrig. Høyre noe dårligere, mens Frp gjør det noe bedre.