Arbeiderpartiet kickstartet valgkampinnspurten i Bodø

Arbeiderpartiet ønsker å vinne tilbake makten i Nordland etter årets valg, og i dag inviterte de til «kick off» på valgkampinnspurten i Bodø.

Arbeiderpartiet valgkamp

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Bodø startet i dag valgkampinnspurten sammen med resten av partiets ordførerekandidater.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Valglogo

Ved forrige kommune- og fylkestingsvalg mistet Arbeiderpartiet makten i flere kommuner i Nordland, blant annet Rana, Narvik og Bodø. Nå ønsker partiet å ta makta tilbake i fylket.

I dag var alle ordførerkandidatene til partiet samla i Bodø for å starte valgkampinnspurten.

Bjørnar Skjæran

Leder i Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran setter seg hårete mål før kommunevalget.

Foto: Hilde Mangset Lorentsen

– Vi har sett oss ut et mål om å få 25 ordførere ved dette valget, og at vi skal beholde fylkesrådslederen og fylkesordføreren. Det er ambisiøse mål, men jeg tror de er mulig å nå, sier leder i Nordland Arbeiderparti, Bjørnar Skjæran.

For Nordland Arbeiderparti er det viktig å ha store ambisjoner for fylket.

– Nordland er eksportfylket og næringfylket i nord og vi er et typisk distriks- og ressursfylke. Om vi skal kunne øke verdiskapingen og befolkningen i Nordland er vi nødt til å legge til rette for at det skal kunne bo folk i hele fylket, her er det «by og land, hånd i hånd», sier han.

– Gode velferdstilbud

Allan Ellingsen

Varaordfører i Bodø, Allan Ellingsen (FrP) mener man må snakke positivt om Bodø om folk skal trives.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Ida Pinnerød, som er Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Bodø, mener velferdstilbudene i fylket vil bli bedre dersom hennes parti kommer til makten i flere kommuner i Nordland.

– Barnehagene, skolen og elderomsorgen vil merke de støste forskjellene. Det vi er opptatt av er hvordan vi skal bygge fremtiden og hvordan folk skal bo her. Da er vi nødt til å legge til rette og ha et godt tilbud til folk, sier Pinnerød.

Varaordfører og ordførerkandidat for Fremskrittspartiet i Bodø, Allan Ellingsen skryter av velferdsordningene som allerede eksisterer.

– Det Pinnerød lover nå, har allerede Fremskrittspartiet i Bodø har innført. Man får barnehageplass i Bodø nå. Det er ikke bare ett inntak, det er ikke to, men det er løpende inntak. Alle får barnehageplass, sier han.

– På rett vei

Ellingsen mener Bodø allerede er på god vei og trekker frem sterke resultater på grunnskoletester som et eksempel.

– Hvis man ønsker at folk skal bo her og trives her så synes jeg heller man skal være positiv til byen i stedet for å snakke den ned, sier han.

– Vi ønsker å jo å satse på fremtiden, og da må vi bygge skoler og barnehager, vi må løfte i fellesskap for fremtide, motarrgumenterer Pinnerød.