Åpnet kulturhus til 300 millioner – kutter i kulturtilbudet til barn

– Vi er nedsyltet i gjeld og hadde heller ikke penger til dette bygget da det ble igangsatt, sier kommunestyremedlem Hanne Nora Nilssen (V).

Kulturbadet i Sandnessjøen

Det nye kulturhuset i Sandnessjøen i Alstahaug inneholder svømmehall, kino, bibliotek, en storsal og øvingsrom.

Foto: Alstahaug kommune

Da det nye praktbygget i Sandnessjøen ble åpnet i fjor høst, var det etter en årelang diskusjon om prisen på bygget. Flere politikere mente et kulturbygg til 300 millioner kroner var en altfor stor kostnad for den lille kommunen og forsøkte få å byggingen stanset, uten hell.

Ett år etter at bygget åpnet dørene til publikum, må kommunepolitikerne erkjenne at de står i dyp gjeld. Dermed står flere kulturtilbud til barn og unge i kommunen i fare for å ryke.

– Vi er nedsyltet i gjeld og hadde heller ikke penger til dette bygget da det ble igangsatt. Det får konsekvenser for kulturtilbudet til barn og unge, sier kommunestyremedlem Hanne Nora Nilssen (V).

– Et paradoks

Hanne Nora Nilssen

Kommunestyrerepresentant, Hanne Nora Nilssen (V), mener det nye kulturhuset i kommunen aldri skulle vært bygd.

Foto: Øystein Nygård / NRK

Hun har hele tiden vært motstander av bygget, som kommunen tok opp 180 millioner kroner i lån for å finansiere. Da var allerede økonomien anstrengt.

– Nå drifter vi med underskudd og betaler ikke ned på gjelda.

For å spare inn 600.000 kroner vil administrasjonen kutte et teater- og kulturverksted for 50 barn og unge. I tillegg foreslås det kutt i overføringene til frivillige lag og foreninger, økte medlemsavgifter og færre kulturskoleplasser.

– Det er jo et paradoks, når argumentet for å bygge et kulturhus var for å gi kulturtilbudet i kommunen et løft.

– Men bygget har vel gitt kommunen nettopp et kulturelt løft?

– Ja, det er klart det er et flott bygg og vi håper jo at flest mulig benytter seg av det, men det koster å drifte og investere i det. Vi har allerede mye gjeld og det er før vi i det hele tatt har begynt å investere i sykehjem. Det er prekær mangel på sykehjemsplasser og pr. i dag må vi låne plasser i nabokommunene.

Forsvarer kulturkutt

Ordfører i Alstahaug, Bård Anders Langø (Ap)

Ordfører i Alstahaug, Bård Anders Langø (Ap), sier de har vært opptatt av å verne om skoletilbud og eldre i sitt forslag til budsjett.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Ordfører i Alstahaug, Bård Anders Langø, er blant dem som kjempet for å få kulturhuset bygd. Han vil ikke svare direkte på om det er det nyåpnede kulturhuset som har ført til at det nå må kuttes i andre deler av kulturtilbudet, men sier de er avhengig av å gjøre kutt.

– Slik kommuneøkonomien er nå, er det nødvendig å foreta kutt. Det gjelder ikke bare kultursektoren, men også mange andre enheter i kommunen vil oppleve dramatiske kutt.

Han sier han synes det er trist å måtte kutte i kulturbudsjettet, men sier de i sitt forslag til budsjett har vært opptatt av å verne om skoletilbud og eldre.

– Likevel er ikke det forslaget som ligger på bordet nå vedtatt og det vil komme justeringer.

Det nye kulturhuset i Sandnessjøen

Det nye kulturhuset i Sandnessjøen i Alstahaug inneholder svømmehall, kino, bibliotek, en storsal og øvingsrom.

Foto: L2 Arkitekter AS