Åpner ny havn til 250 millioner kroner

Myre havn i Vesterålen er en av de største havneutbyggingene Kystverket har gjort i moderne tid. – Glitrende eksempel på samfunnsbygging, mener næringslivet.

Myre havn i Øksnes

Kystverket har lagt ned store summer i å bygge ny havn på Øksnes i Vesterålen. – Dette gir oss muligheten til å ta inn større fartøyer enn tidligere, og det gir muligheten for bedriftene på Øksnes til å utvikle seg videre, mener produksjonssjef hos fiskeforprodusenten Biomar, som holder til like ved Myre havn.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

I dag åpner havna som Kystverket har brukt to og et halvt år på å bygge, og betalt over 250 millioner kroner for. Til gjengjeld er den trange innseilingen borte, tre nye moloer er bygget og 42 mål med areal er lagt til rette for nyetableringer.

Fridtjof Wangsvik, regiondirektør Kystverket i Nordland

Regiondirektør i Kystverket i Nordland, Fridtjof Johan Wangsvik.

Foto: John Inge Johansen

– Dette er en av de største fiskerihavn-utbyggingene som Kystverket har gjort i moderne tid. Det åpner opp for fremtidig industrietablering i milliardklassen, mener regiondirektør i Kystverket i Nordland, Fridtjof Johan Wangsvik.

Det har skapt optimisme i Øksnes kommune i Vesterålen. Kommunen opplevde store utfordringer i 2002 da 10-15 prosent av arbeidsplassene forsvant over natten.

Da tok kommunen grep og kjøpte opp bygningene i havneområdet, før de senere ble solgt videre til lokale aktører. Siden den gang har havna blitt en av de mest aktive fiskerihavnene i landet.

– Dette gir oss muligheten til å ta inn større fartøyer enn tidligere, og det gir muligheten for bedriftene på Øksnes til å utvikle seg videre.

Arne Otto Olsen i Biomar

– Glitrende samfunnsbygging

Hos fiskeforprodusenten Biomar, som holder til like ved den nye havna, ser de svært positivt på utbyggingen. Produksjonsdirektør Arne Otto Olsen mener dette er et viktig tilskudd for hele regionen.

– Dette gir oss muligheten til å ta inn større fartøyer enn tidligere, og det gir muligheten for bedriftene på Øksnes til å utvikle seg videre. Jeg mener dette er et glitrende eksempel på samfunnsbygging der det offentlige legger til rette med infrastruktur, så følger næringslivet etter, sier Olsen.

Kystverket er svært fornøyd med at næringslivet omfavner den nye havna. Regiondirektør Wangsvik mener dette vil føre til sikring av arbeidsplasser på Myre, samtidig som det skaper optimisme for videre satsing i regionen.

Bærebjelke for lokalsamfunnet

For Kystverket var satsingen på Myre havn så stor at de valgte å skrive en bok om havna. Lise Marie Strømqvist i Kystverket fikk oppdraget om å fordype seg i historien, og hun mener at havna er selve bærebjelken i et kystsamfunn som Øksnes.

– Havna er en betingelse for at et sted rundt kysten skal være levedyktig. Myre havn er i dag blitt en av de viktigste fiskerihavnene langs norskekysten, forteller Strømqvist.

For å kaste glans over åpningen kommer blant andre olje- og energiminster Tord Lien, som selv er fra Øksnes, for å delta på åpningen