Åpner for toetasjes togvogner i Norge

Kapasiteten på norske nattog er sprengt. Nå vil Jernbanedirektoratet ha flere senger og liggestoler på togene. Og kanskje to etasjer.

ÖBB Nightjet

Østerrikske ÖBB er et av selskapene som har satset på nattog ute i Europa. Selskapet har vogner med to etasjer på noen av sine strekninger.

Foto: Harald Eisenberger / ÖBB

I dag er det 20 sovevogner i Norge og sengene er populære. Så populære at Jernbanedirektoratet mener noe bør skje, slik at flere kan reise sovende.

Etterspørselen er større enn tilbudet. Mest populær er sovekupeene på Dovrebanen, der alle blir booket.

Nordlandsbanen, Bergensbanen og Sørlandsbanen har et belegg på mellom 95 og 87 prosent. Og det siste året har antallet reiser økt kraftig.

– Vi er tydelige på at vi fortsatt bør ha nattog på fjernstrekningene våre og på at tilbudet bør bli bedre, sier Heidi Meyer Midtun til Jernbaneforum.

Skal bygge om

Hun leder Jernbanedirektoratets gruppe som har utredet framtidens nattogtilbud på norske skinner. Der anslår de at antall reisende på de lange strekningene vil øke med én prosent årlig.

Norske togvogner er i ferd med å gå ut på dato og skal byttes ut. Men hvordan de skal se ut innvendig er ikke bestemt. Det samme gjelder størrelsen på vognene.

Et alternativ er vogner med to etasjer – noe prosjektgruppen mener bør bli sett nøyere på.

– Vår utredning og anbefaling blir nå tatt videre med i arbeidet med å legge grunnlag for hva slags togmateriell vi skal ha på fjerntogene i Norge i årene framover, sier Midtun.

I mellomtiden er det satt av penger til å bygge om dagens vogner. De kommer allerede i neste års statsbudsjett.

Sovekupé på nattog

Dagens vogner har en anslått gjenværende levetid på om lag åtte år.

Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Stol eller seng

I dag kan du velge sovevogn på fire strekninger i Norge. Dovrebanen og Bergensbanen kjører normalt med tre sovevogner, mens Sørlandsbanen og Nordlandsbanen kjører med to.

Men om det er senger som må til i fremtiden er usikkert.

– Mange vil ha tilgang til hvilestoler om natten. Dette kan da være stoler som kan legges mye lenger ned og ha en komfort liknende businessclass på langdistanse-flyruter, sier prosjektlederen.

Trenger ikke bli dyrere

Miljøpartiet De Grønne (MDG) tok tidligere i år til orde for at det må bli enklere å dele vogn med andre.

På sikt ønsker de å gjøre langt større endringer. Partiet har som mål at langt flere skal velge tog framfor fly, og mener det er mulig å doble investeringene til jernbane i nasjonal transportplan.

Arild Hermstad (MDG)

Arild Hermstad (MDG) vil ha flere til å ta tog.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Pris er et ord som går igjen i Jernbanedirektoratets rapport, for de ulike alternativene i rapporten krever ulike investeringer. Og vi nordmenn er opptatt av hva det koster å ta tog.

Hos MDG mener de det ikke nødvendigvis er slik at de reisende må ta regningen.

– Det ikke gitt at billettprisene må øke dersom vi gjør dette på en smart måte. Nattogene har allerede større belegg enn de fleste hotelleiere kan drømme om, så dette er det mulig å gjøre lønnsomt. Innfører man flere konsepter betyr det billetter innenfor flere priskategorier, sier nasjonal talsperson Arild Hermstad.