NRK Meny
Normal

Ap vil slå ring om nasjonalt eierskap til fisken

Arbeiderpartiet vil hegne om fellesskapets kontroll over fiskeriressursene og stiller seg som garantist for en fiskerieid flåte og omsetning gjennom salgslag.

Jonas Gahr Støre i Lofoten

Ap-leder Jonas Gahr Støre besøkte i dag Svolvær i Lofoten for å legge frem partiets fiskeri- og havbrukspolitiske plattform «Sjømat gir Vekst».

Foto: John Inge Johansen / NRK

Det sier Ap-leder Jonas Gahr Støre som i dag besøkte Svolvær i Lofoten for å legge frem partiets fiskeri- og havbrukspolitiske plattform «Sjømat gir Vekst».

– Som for vannkraften, oljen og gassen må vi hegne om det nasjonale eierskapet til fisken. Fiskeriressursene tilhører folket i fellesskap og verdiene skal komme kystsamfunnene til gode. Vi sier nei til evigvarende kvoter, sier Gahr Støre.

Han varslet at partiet er mot å åpne for at fiskeindustrien skal få lov til å eie fiskekvoter slik det regjeringsoppnevnte Sjømatindustriutvalget foreslår.

– Hvis regjeringen går den veien utvalget vil, så vil de møte motstand fra Arbeiderpartiet, lover Ap-lederen.

Rapport har skapt bølger

Det er verdiene i havet det handler om. I snart 100 år har deltakerloven sagt at det kun er aktive fiskere som kan ha fiskekvoter og drive kommersielt fiske.

Men sist vinter kom rapporten fra Tveteråsutvalget (også kalt for Sjømatindustriutvalget). Rapporten, som ble overlevert til fiskeriminister Elisabeth Aspaker i fjor, åpner for endring av deltakerloven og konkluderer også med at industrien skal kunne eie fiskekvoter og at leverings- og bearbeidingsplikten skal avvikles. Dette mener utvalget vil bedre lønnsomheten i bransjen.

– Har tatt nødvendige tiltak

Kjell Ingebrigtsen

Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen.

Foto: HÃ¥kon Jacobsen / NRK

Rapporten har skapt bølger langs kysten, og Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen mener fiskerne mister styringen over sin egen hverdag dersom fiskebedrifter får eie kvoter. Han mener lønnsomheten i store deler av næringen i dag er god.

– Vi har tatt nødvendige tiltak for å forbedre vår egen situasjon, og når det er gjort og vi har fått opp lønnsomheten, så vil industrien ha tak i den. Det aksepterer vi ikke.

– Det er andre ting som må ses på for å skape større lønnsomhet i industrien, som for eksempel det å bygge marked, sier Ingebrigtsen.

– Lite nytt

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Foto: Kristian Dugstad / NRK

I løpet av høsten vil regjeringen legge frem en stortingsmelding om økt lønnsomhet i fiskerinæringen.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker mener dagens fiskeripolitiske plattform fra Arbeiderpartiet er bakstreversk.

– Det er i grunn lite nytt som kommer fra Arbeiderpartiet. Jeg hadde kanskje forventet, når det var den forrige regjeringa som nedsatte Sjømatindustriutvalget, at de kanskje hadde vært mer offensive og kommet med nye forslag.

– Ubegrunnet

Hun mener videre at mye av frykten som er knyttet opp mot rapporten fra Tveteråsutvalget er ubegrunnet.

– Jeg konstaterer at noen av forslagene har vært kontroversielle. Men jeg mener ingen trenger å være i tvil om at regjeringa vil sørge for at norske fiskeressurser fortsatt skal forvaltes av fellesskapet.

– Min store ambisjon er å legge fram en stortingsmelding som gir denne industrien rammebetingelser som resulterer i flere arbeidsplasser og en lønnsom videreforedling i Norge i fremtida.

– Vil stimulere til økt videreforedling

Aps fiskeri- og havbrukspolitiske plattform inneholder flere forslag til bedre samarbeid mellom flåte og industri, mener Ingrid Heggø, som er fiskeripolitiske talsperson for Ap.

– Vi vil stimulere til økt videreforedling og industriell produksjon med utgangspunkt i ressursene i havet. Vi vil ha utredet en stimulansordning med kvotebonus for inngåelse av helårsavtaler mellom flåten og industrien. Og vi må iverksette tiltak for å øke bruken av fryst råstoff. Dette for å sikre flere helårs arbeidsplasser langs kysten.