NRK Meny
Normal

Vil øke eiendomsskatten: – Vi må satse på barn og unge

Nordlands største kommuner står overfor store kutt. I Bodø vil Arbeiderpartiet frede skolen og øke inntektene fra eiendomsskatten med totalt 50 millioner kroner.

Trud Berg vil heller ha eiendomsskatt enn kutt i skolen.

Arbeiderpartiets Trud Berg vil heller ha eiendomsskatt enn kutt i skolen.

Foto: Billy Jacobsen(NRK)/Pressefoto

– Vi må satse på barn og unge, og heller øke inntektene, sier gruppeleder Trud Berg i Arbeiderpartiet.

Det har vært hektisk møteaktivitet både i Rana og Bodø før formannskapsmøtene i kommunene denne uka. I begge kommunene har rådmennene foreslått store kutt. Foreløpig har ikke politikerne villet si hva de går inn for, men nå tar Arbeiderpartiet bladet fra munnen.

– Det er en krevende situasjon, men vi må verne skolen. Derfor vil vi øke eiendomsskatten, sier Trude Berg.

Eiendomsskatt i hele Bodø

Arbeiderpartiet vil øke eiendomsskatten både gjennom økt skatt for dem som betaler i dag og å innføre skatten i hele kommunen allerede fra neste år.

– Vårt utgangspunkt er at vi vil øke promillen, altså hvor mye hver enkelt familie må betale. Vi vil også at hele kommunen skal betale, slik at de som har hytte på Soløyvannet skal betale like mye som de som har hytte nærmere byen, sier Berg.

Selv om hun sier Arbeiderpartiet vil satse på barn og unge ser hun ingen måte å unngå at visse kutt rammer også denne gruppen. Den såkalte Bodøgarantien står for fall. Den sikrer i dag alle 1-åringer i Bodø barnehageplass uansett når på året de er født. Den betyr i dag omtrent hundre flere barn i barnehagene enn det ellers ville vært.

– To barnehager vil bli lagt ned. Det blir resultatet av at færre barn får plass. Dette er veldig synd, men vi greier ikke å videreføre dette tilbudet når vi ikke får støtte til det fra staten, sier Berg.

Berg understreker at partiet vil øke antall ansatte i de øvrige barnehagene,
beholde alle familiesentrene inkludert åpne barnehager og opprettholde støtten til aktivitetssenteret Gimle.

Høyre ikke med på økt eiendomsskatt

Grethe Fjærvoll (Høyre) bystyrerepresentant i Bodø

– Problemet ligger først og fremst på utgiftssida, det er der vi må ta grep, sier Grethe Fjærvoll, gruppeleder for Høyre i Bodø.

Foto: Høyre

Høyre har ordføreren i Bodø, og partiet uttrykker en viss forståelse for Arbeiderpartiets ønske om å skjerme skolen ved høyere eiendomsskatt.

– Jeg har forståelse for at Arbeiderpartiet ser på inntektssiden for å kunne opprettholde tilbudet, sier Grethe Fjærvoll, gruppeleder for Høyre i Bodø.

Likevel vil partiet ikke være med på noen økning av eiendomsskatten i kommunen.

– Det er slik at når vi har hatt et overforbruk over flere år, er det ikke inntektssida som er problemet. Problemet er utgiftssida, som vi er nødt til å få kontroll på, sier Fjærvoll.

Hun sier det vil bli tøft å kutte så mye som 100 millioner, og at Høyre gjerne vil verne om et godt velferdstilbud. Likevel sier hun det er det rom for å kutte innenfor budsjettet på 3,7 milliarder. Hvor det skal gjøres vil hun foreløpig ikke ut med.

– Vi forhandler med de andre borgerlige partiene, og vi sier som Erna: Ingenting er klart før alt er klart, avslutter hun.

Møter i Rana

I Rana har politikerne sittet i møter mandag kveld, og har foreløpig ikke villet si hva de vil kutte. Men etter hva NRK erfarer vil Arbeiderpartiet i Rana legge seg tett opp til rådmannens forslag. Det har lenge vært klart at kommuneøkonomien ikke er i balanse

Etatssjefene i Rana foreslo i forrige måned å kutte i kommunens velferdstilbud for å få balanse i budsjettet. Det er formannskapsmøte i Rana i morgen, hvor partiene i posisjonen skal gjøre klart hva de går inn for.

(Saken fortsetter under)

Rådmannen går inn for å legge ned barnehager. Fylkesmann Hill Marta Solberg er ikke bekymret.

Denne barnehagen vil rådmannen legge ned

Fylkesmannen: – Nødvendig å kutte

Fylkesmann Hill Marta Solberg i Nordland sier hun ikke er så bekymret for økonomien i Bodø.

– Noen ganger er det nok nødvendig også i store kommuner å justere utgifter etter inntekter. Men der er det framtidsutsikter og lys i sikte, så de klarer nok brasene, sier hun.

Hun er mer bekymret for de små kommunene i fylket. Nordland har 10 kommuner på den såkalte ROBEK-lista. Dette er listen over kommuner som har så dårlig økonomi at de er satt under administrasjon av staten.

– Jeg er mer bekymret for de små kommunene, for de sliter med å klare å tilby foreldrene de tjenestene de har krav på, sier fylkesmannen.

I kveld er det varslet flere fakkeltog i Bodø mot kommunens spareplaner.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
Nyhetsreportasje fra NRK.
Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre. En rekke store norske kommuner bryter nemlig rensekravene viser NRKs kartlegging.