Ap størst i Bodø

Arbeiderpartiet går i følge de første prognosene frem med 4,9 prosentpoeng siden forrige valg og har nå 27,9 prosent. I Nordland gjør de det samlet sett bra - og ser ut til å få inn tre mandater.