Hopp til innhold

Jusprofessor om henleggelse: – Nå kan du flytte bursdagsfeiringen til et trangt hotellrom

Mens statsministeren blir straffet, går Ap-toppene som festet på et hotellrom i Bodø fri. Lovtolkningen kan skape et uheldig smutthull som russen og andre festglade kan utnytte, mener jusprofessor Stig Harald Solheim ved UiT.

Suite

Det var ved hotellet Scandic Havet i Bodø at åtte Ap-topper, inkludert nestleder i partiet Bjørnar Skjæran, hadde seg en fest på en hotellsuite etter årsmøtet i mars. Dette bildet er tatt fra suiten de brukte.

Foto: Ola Helness / NRK

Fredag ble det kjent at statsminister Erna Solberg må betale 20.000 i bot for å ha samlet for mange gjester til bursdagsfeiring på en restaurant, mens flere Ap-topper slipper straff etter en fest på et hotellrom i Bodø.

– Jeg tror det er vanskelig for folk flest å forstå at Erna Solberg nå får en bot, mens disse Ap-toppene får saken sin henlagt på nytt, sier Solheim.

Stig Harald Solheim

Jusprofessor Stig Harald Solheim mener myndighetene bør skynde seg med å tette smutthull i smittevernreglene før russetida starter.

Statsadvokaten i Nordland konkluderte med at Ap-festen både faller utenfor de nasjonale reglene, og den lokale forskriften for Bodø kommune.

Hun ba selv politiet etterforske saken ytterligere, etter at den først hadde blitt henlagt av Nordland politidistrikt.

Mens de nasjonale reglene omfatter et generelt forbud mot arrangementer i et lokale, definerer den lokale forskriften hva folk kan gjøre i sitt private hjem eller fritidsbolig.

– Saken forblir henlagt. Vi har vurdert de nasjonale reglene, og kommet fram til at en samling på et hotellrom ikke er et arrangement. Vi har også vurdert de lokale reglene, og heller ikke her har vi funnet at sammenkomsten er brudd på smittevernreglene, sier statsadvokat Hilde Stoltenberg til NRK.

– Oppstår et vakum

Det var natten mellom 13. og 14. mars at Ap-nestleder Bjørnar Skjæran og sju andre samlet seg og drakk alkohol på et hotellrom i Bodø, etter årsmøtemiddagen i Nordland Arbeiderparti.

Øl og cider

Mange tomme øl- og ciderbokser sto pent oppstilt mandagen etter Ap-festen på Scandic Havet i Bodø.

Foto: Ola Helness / NRK

Festen fant sted ett døgn etter at Bodø kommune innførte de strengeste koronareglene siden pandemien startet.

Solheim mener det er mulig å forstå statsadvokatens resonnement om at et leid hotellrom verken er å anse som et lokale eller et privat hjem. Men han mener det åpner for et problem.

– Det statsadvokaten sier er at Ap-festen faller mellom to stoler. Da oppstår det et vakum. Vi går en spennende russetid i møte hvis dette er den lovforståelsen som fortsatt vil legges til grunn, sier Solheim.

– Hva legger du i det?

– Det åpner for at du kan flytte en bursdagsfeiring inn på et trangt hotellrom, og fylle det med så mange folk du vil. Det vil være en uheldig rettstilstand.

Viser til høyesterettsdom

Selv om Solheim mener resonnementet som ligger bak henleggelsen av Ap-festen på et hotellrom er forståelig, mener han tolkningen er for snever.

Han viser til dommen fra Høyesterett om at mobilbruk i bil ved stillestående kø eller rødt lys, er å anse som «under kjøring».

– Etter mitt skjønn omfatter den nasjonale forskriften også denne type lokaler. Formålet med forskriften, effektivt smittevern, tilsier det. Men det er jusekspertene uenige om.

En av dem som ikke deler Solheims syn er førsteamanuensis Martin Hennig ved det juridiske fakultet ved UiT.

– Ingen bør straffes når reglene er uklare. Politiet kan ikke straffe noen uten å ha en klar hjemmel, og det mener jeg de ikke har i denne saken her.

Uenighet om tolkningen

Scandic Havet Bodø

Leie av et hotellrom kan være et smutthull for personer som ønsker å samle mange mennesker til fest, mener jusprofessor Stig Harald Solheim ved UiT.

Foto: Emil Harjo Indsetviken / NRK

Han utdyper at forskriften ikke gjør klart at et leid hotellrom eller en leid leilighet er å anse som et lokale til arrangement.

– Et hotellrom er ikke det du normalt forbinder med et lokale, som du har leid for å samle mange mennesker sammen. Man må ikke gå utenfor akkurat det loven sier, det er veldig viktig i straffesaker, sier Hennig.

Selv om statsminister Erna Solberg straffes for 60-årsfeiringen på restauranten Hallingstuene på Geilo, slipper hun straff for en sushimiddag i en leid leilighet kvelden etter.

– Der har jo faktisk Sør-Øst politidistrikt og statsadvokaten i Nordland lagt til grunn samme forståelse, men jeg mener fortsatt den er feil, sier Solheim.

Hennig mener imidlertid at dersom myndighetene ønsker å unngå at folk utnytter smutthull i regelverket, så kan de gjøre noe med det.

– Jeg ser poenget med at myndighetene ønsker å unngå at folk samles. Men da må de legge inn ressurser for å tette smutthullene, og heller lage mer generelle regler eller finne rundere formuleringer som ikke er like enkelt å komme seg rundt.