Antall småskoler nær halvert på ti år

Denne uka startet 60.000 barn i første klasse. Stadig færre av dem opplever å gå på grendeskoler. Antall skoler med færre enn fem elever første klassetrinn er nesten halvert de siste ti årene.

1. klasse Kongsvik skole

SPENTE LÆRERE OG ELEVER: Elevene ved Kongsvik skole i Tjeldsund ønskes velkommen til første skoledag. Den lille distriktsskolen på grensen mellom Nordland og Troms kan i år ta imot 4 nye førsteklassinger – og det antallet er lærer Monica Kalseth Hansen faktisk godt fornøyd med. Marius Johan Molander Karlsen, Odin Fernando Henriksen, Ella Elise Jusnes Sande, Emmelin Anita Sæter Bendiksen. Lærer f.v. Monica Therese K. Hansen og Hilde Paulsen.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Rektor Gunnhild Andreassen ved Kongsvik skole i Tjeldsund kunne ønske fire førsteklassinger velkommen i dag.

– I fjor var det bare en elev, så i år blir det litt ekstra feiring. Elevtallet går litt opp og ned fra år til år. Til neste år blir det enda flere før de blir færre elever igjen.

Nedgang i antall småskoler

Det blir stadig færre grendeskoler her til lands. I løpet av de siste ti årene er antall skoler med færre enn fem elever i førsteklassen blitt nesten halvert – til 283 slike skoler i år.

Andreassen mener likevel at skolen har livets rett, og at de har mange fordeler til tross for at de er små.

– Vi har basseng, sykkelskole, flott natur og flinke lærere, reklamerer rektoren i nordlandskommunen.

Tall Utdanningsdirektoratet viser at antall skoler med færre enn fem elever første klassetrinn er nesten halvert de siste ti årene.

Skoler med barnetrinn som har færre enn fem elever i første klasse

Skoleår

Skoler med 1, 2, 3 eller 4 elever i 1. klasse

2004-2005

448

2005-2006

422

2006-2007

363

2007-2008

393

2008-2009

400

2009-2010

362

2010-2011

338

2011-2012

352

2012-2013

321

2014-2015

283

Her er en oversikt over antall skoler med barnetrinn som har færre enn fem elever i første klasse. I vedleggene får du oversikt over alle skoler og elevtall på 1. trinn og elevtall totalt.

Dårlig kommuneøkonomi og lave elevtall er de klart største årsakene til nedlegging. Hver femte skole gjenoppstår som privat Montessori-skole.

– Størrelse har ingenting å si

Utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen i Nordland

Utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen mener ikke det nødvendigvis er negativt at det blir færre grendeskoler.

Foto: Monica Helland / NRK

Utdanningsdirektør Guri Adelsten Iversen mener så lenge de alle skoler er bevisste på at de skal lage et godt tilbud for unge med god læring har ikke størrelsen på skolen noe å si.

– Oversikten over resultatene viser også at det ikke er sånn at store skoler har bedre resultater enn små skoler, sier Adelsten Iversen.

I følge utdanningsdirektøren møter både store og små skoler ulike utfordringer.

– Å få et godt læringsmiljø i en stor klasse kan være utfordrende, mens fagmiljøet blant lærere kan være mer sårbart på små skoler, sier hun.

Nedgangen i antall grendeskoler ser ikke direktøren nødvendigvis på som negativt. Hun mener det viktigste er at skoletilbudet er optimalt for eleven.

– Noen ganger ser man at skolene blir for små og sårbare, slik at det beste kan være at de blir innlemmet i et større miljø. Generelt sett er det viktigste å ha et godt skoletilbud for alle barn uansett bosted, sier Adelsten Iversen.

Utdanningsdirektøren forteller at fylkesmannen er en tilsynsmyndighet ovenfor skoletilbudene. Akkurat nå holder de på med en tilsynsrunde, hvor de ser på hvor forsvarlig opplæringen er i fylket. Rapporten vil være ute i løpet av høsten.