Antall fjellrev i Norge øker

For første gang siden overvåkinga startet i 2003, har det blitt registrert flere enn 100 voksne fjellrev i Norge.

Ifølge seniorrådgiver Jan Paul Bolstad i Direktoratet for Naturforvaltning skyldes økningen at mange av tiltakene de har satt i gang fungerer slik de ønsket.

– Det er fantastisk bra at vi får til en økning i bestanden, noe som er viktig for at fjellreven skal overleve. Den er fortsatt kritisk truet, så det å få flere individer i bestanden er viktig. Dette gjør vi gjennom et avlsprogram, der vi føder valper i innhegninger på Oppdal, så bor de der noen måneder, før vi setter dem ut i naturen, sier Bolstad.

Han sier til NRK at avlsprogrammet med utsetting av fjellrev i Norge har gått over all forventning. DNA-analyser indikerer at det i dag er 139 fjellrever i Norge, mens det i 2010 bare var 55. De siste årene har det vært satt ut flere titalls fjellrevvalper i Saltfjell- og Børgefjellområdet med gode resultater. Likevel tror ikke Bolstad det blir født særlig mange valper i vår på grunn av lite smågnagere og dårlig mattilgang.

– Det er lite smågnagere å se i fjellet, og det er forventet. Vi hadde et stort toppår i 2011, og i år antar vi at det vil være lite smågnagere og da responderer ikke fjellreven. Reven er tett linket opp til smågnagerbestanden, så når det er toppår for gangerne, så vil også fjellreven få store kull.

Fremdeles kritisk truet

– Det som er status nå er at vi for første gang har passert 100 voksne individer i Norge. Det betyr at det ligger på 139 individer, som er talt opp i løpet av vinteren 2012.

Han antar at tallet vil være det samme til vinteren igjen, da det har vært lite yngling sommeren 2012.

– Det er mange tiår siden det har vært så mye fjellrev i Norge, men den er fremdeles kritisk truet. Det må jobbes videre med å få bestanden opp for at den skal klare seg over lang tid i den norske fjellheimen.

Nå jobbes det videre med utsetting av fjellrev og mating, som er et viktig tiltak for å øke bestanden.

– Vi jobber for at bestanden i Saltfjellet og området rundt skal øke, slik at de er mer levedyktig enn det de er i dag. Målet er at de skal klare seg uten tiltak.

Tror på økning de neste to årene

Fjellrev

For første gang siden overvåkinga startet i 2003, har det blitt registrert flere enn 100 voksne fjellrev i Norge.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

På Sæterfjellet ved Oppdal har de 6 fjellrevpar som i snitt føder mellom 7 og 8 unger hver hvert år, men om noen av disse valpene skal settes ut i Saltfjellet blir ikke klart før til høsten. Da vil man ha en bedre oversikt over hvordan bestanden her er.

– Vi tror at fjellreven vil øke i bestand til neste år eller året etter, ved neste toppår for smågnagere, noe som ytterligere styrke bestanden. Vi har god tro på å få opp antallet fjellrev, og håper at den skal komme seg vekk fra rødlista.

Han forteller at økningen skyldes utsetting av rev i både Saltfjellet, Dovrefjell og på Hardangervidda.

– Utsettinga av fjellrev utgjør halvparten av bestanden i Norge. I Saltfjellet har det vært medvirkende til å øke bestanden noe. Vi ser også at de fjellrevene som er satt ut i Junkeren har vandret over på svensk side, sier han og fortsetter;

– I 2011 var det minst tre individer av disse utsatte revene som fikk valper i Sverige. Vi har altså en utveksling av individer som vandrer fra Norge til Sveige og motsatt, noe som er gledelig. Det er viktig for bestanden at det er en utveksling, sier han.

Bolstad forteller av på slutten av 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet var fjellreven tallrik. Det var en ganske utstrakt jakt på arten, med tanke på pelsverket. I 1930 ble den fredet, da bestanden var lav. Etter den ble fredet har den blitt ytterlige svekket. Den har vært helt nede i 30-40 individer, og det antallet ble senest talt opp tidlig på 2000-tallet. Etter at forvaltning og forskning begynte med tiltak på denne arten, så har den sakte men sikkert begynt å øke i antall.