Tvangsbruken i barnevernet går kraftig ned: – Utrolig viktig at det endelig skjer noe positivt

Ikke på mange år har så få barn blitt henta med tvang av barnevernet som i 2018.

Tekstmeldingutvikling

Dette er noen av sms-ene mor og datter sendte til hverandre en høstdag i 2017. De to yngste barna hadde brått blitt henta av barnevernet og var i en bil på tur til et fremmed fosterhjem.

Foto: Ola Helness / NRK

NRK satte i fjor søkelyset på det høye antallet akuttvedtak i barnevernet i Norge. Fem barn om dagen ble plassert på denne måten i 2017, og blant dem de to yngste barna til ei firebarnsmor fra Nordland.

Søskenparet ble henta med tvang og uten forvarsel på slutten av skoledagen, og kjørt langt av gårde til et fosterhjem.

Jente barnevernet

«Marie» (14) ble henta med tvang, men fikk til slutt komme hjem til mora.

Foto: Ola Helness / NRK

– Dette er noe av det verste man kan oppleve både som foreldre og som barn. Derfor er det så utrolig viktig at det endelig skjer noe positivt, sier hun.

I fjor ble 1583 barn akuttplassert av barnevernet her i landet. Det er 221 færre enn året før, og det laveste på mange år.

– Akuttvedtak skal brukes når det er snakk om alvorlig omsorgssvikt eller fare for liv og helse. Det gjaldt ikke oss. De barnevernsansatte må dokumentere mer og synse mindre, mener hun.

De to barna er for lengst tilbake hos mor, etter et vedtak i fylkesnemnda der barnevernet i den aktuelle kommunen ikke fikk medhold.

– Det er et tankekors at i resten av Europa er disse akutt-tallene mye mye lavere. De må ytterligere ned, sier hun til NRK.

– Tvang er dramatisk

Ragnhild Pettersen

Psykolog og sakkyndig Ragnhild Pettersen.

Foto: Torstein Davidsen, Romerikes Blad

Psykolog og sakkyndig i barnevernssaker Ragnhild Pettersen har vært en av de fremste kritikerne av at barnevernet henter mange barn uten forvarsel.

– Det er tvang vi snakker om her, og jeg er derfor veldig glad for å høre at færre barn akuttplasseres. Vi er på riktig vei og det er svært viktig for barna, sier Pettersen.

NRK har fått tall fra fylkesnemndene som viser at antallet akuttvedtak (tvangsvedtak) har holdt seg på et nivå mellom 1800 og 2000 i mange år. I 2018 er det derimot en klar nedgang.

(se tabell nederst i saka)

– At familier har stått frem og vært åpen om egne opplevelser har vært nyttig, og det er bra at media setter et fokus på det sterke tvangsmiddelet akuttvedtak er. Kritikk kan føre til endringer og gi et bedre barnevern, sier Pettersen.

Pettersen har vært sakkyndig i barnevernssaker i 21 år.

– Jeg har sett mange unødvendige akuttvedtak. Barn påføres traumer, og de får sår det er vanskelig å reparere. Det finnes andre og mer skånsomme måter å beskytte barn på.

Antallet skal enda mer ned

Jorunn Hallaråker

Statssekretær Jorunn Hallaråker (KrF).

Foto: Astrid Waller

Statssekretær Jorunn Hallaråker sier de ikke vet hvorfor det i fjor var atskillig færre tvangsvedtak. Men også hun synes utviklinga er gledelig.

– Akuttplasseringer er dramatiske for alle som er involvert. Det er helt avgjørende at vi får ned antallet. Ved å komme tidlig inn i familiene med hjelp kan vi få tallene enda lavere.

Regjeringa har nylig styrka akuttberedskapen i barnevernet og jobber for å få til et enda bedre samarbeid med de andre etatene i kommunene. Snart skal en ny barnevernslov ut på høring.

Viser til Kongsberg

Psykologen er utålmodig og vil at akuttvedtak skal brukes mye mindre enn i dag. Hun viser til det barnevernet i Kongsberg har fått til.

– Kongsberg har klart å redusere akuttvedtak med 90 prosent. Så det må mer jobbing til andre steder, men det er ei veldig positiv utvikling nå, sier Ragnhild Pettersen.

Utvikling antall godkjente akuttvedtak

Tall for hele landet

Antall saker

Antall barn

Antall barn - akuttvedtak godkjent

2011

1558

1971

1878

2012

1669

2213

2098

2013

1724

2243

2127

2014

1632

2104

2039

2015

1325

1803

1757

2016

1398

1868

1810

2017

1409

1852

1804

2018

1261

1628

1583

Nordland

Antall saker

Antall barn

Antall barn - akuttvedtak godkjent

2011

120

157

151

2012

116

144

142

2013

92

133

130

2014

86

104

104

2015

83

116

116

2016

89

122

119

2017

83

120

116

2018

56

82

80

Akuttvedtak etter barnevernloven §§ 4-6, 4-9, 4-25 og 4-29 (tall fra fylkesnemndene)