Hopp til innhold

Ansatte og studenter på Nesna: – Rektor ikke velkommen til studieåpning

– Det kan fort bli demonstrasjoner dersom hun viser seg her, sier studentrepresentant Kathrine Øines Johnsen.

Nord universitet, avd Nesna. Campus nesna

SKAL LEGGES NED: Studiestedet i Nesna ble vedtatt nedlagt i juni i år, to år etter fusjonen med Nord universitet.

Foto: HANS PETTER SØRENSEN

27. august skal nye og gamle studenter ønskes velkommen til et nytt studieår ved det 101-årige studiestedet på Nesna.

Etter planen skal rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet holde velkomsttalen.

I juni i år vedtok styret ved Nord universitet at studiestedet på Nesna skal avvikles inne tre år. Den direkte besparelsen ved å legge ned studiestedene Nesna og Sandnessjøen, utgjør to prosent av Nord universitets budsjett på 1,4 milliarder kroner.

Nedleggelsen har skapt sterke reaksjoner både blant studentene og de om lag 120 ansatte. Og mye av sinnet og frustrasjonen retter seg mot nettopp rektor Hanne Solheim Hansen.

Nå varsler både de ansatte og studentene at de håper rektoren holder seg hjemme.

Kathrine Øines Johnsen, studentrepr Nesna

Kathrine Øines Johnsen studerer til å bli lektor, og ble headhuntet allerede under første praksis. – Studentene stiller seg bak de ansatte på Nesna. Vi ønsker ikke at rektor skal komme.

Foto: Privat

– Vi studenter har følt oss veldig dårlig behandlet av rektoren. I min klasse har flere sagt at de ikke vil være til stede på åpningen dersom hun kommer. Andre vil forlate området eller snu ryggen til når hun skal holde sin tale, sier lærerstudent og studentrepresentant Kathrine Øines Johnsen.

Hun skal selv tale til de nye studentene, noe hun vil gjennomføre uten å forholde seg til rektoren.

– Jeg vil snakke til studentene. Noen kommer rett fra videregående og bor ikke på Nesna. De er usikre på hvordan de neste fem årene blir.

– Ikke hørt et pip om at hun skulle komme

Nesna, Nord universitet avdeling Nesna

Nord universitet har vedtatt å avvikle campus på Nesna og Sandnessjøen.

Foto: Hans Petter Sørensen / Folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland

De ansatte på campus Nesna har sendt en bekymringsmelding til ledelsen ved Nord universitet, hvor de skriver at de håper rektoren dropper besøket.

– Vi hadde ikke hørt et pip om at hun skulle komme. Det ble oppdaget helt tilfeldig, sier Morten Mediå.

Han er plasstillitsvalgt for Forskerforbundet på Nord Nord universitet, Nesna.

Mediå forteller om sterke reaksjoner blant de ansatte da besøket ble kjent. Det ble derfor besluttet å sende en bekymringsmelding til ledelsen ved Nord universitet.

– Det er ikke for å være ekkel og personlig. Men det som har skjedd har vært en enorm psykisk belastning for de ansatte, og mange er fortsatt sykemeldt.

Han sikter blant annet til rektors rapport som ble brukt som grunnlag for nedleggelsen.

Der står det listet opp at studiestedet er dyrt i drift, har lav forskningsproduksjon og «svært lav tilgang på kvalifiserte» studenter.

De ansatte og studentene frykter at dersom rektoren kommer, flyttes fokus fra de nye studentene til å handle om konflikten og den dype mistilliten de ansatte og studentene har til Nord-ledelsen.

Lysbakken og Vedum foran styremøtet i Nord Universitet

Det har skapt sterke protester etter at styret ved Nord universitet i juni vedtok å legge ned studiestedene Nesna og Sandnessjøen.

Hva som skjer dersom hun kommer synes Mediå det er vanskelig å mene noe om.

– Det kan bli aksjoner. Noen går kanskje går ut når hun skal holde tale. Eller de møter ikke i det hele tatt. Jeg vet ikke.

Rektoren: – Jeg kommer

Rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet.

– Jeg forventer at alle ansatte bidrar til å ta godt imot studentene og gjennomfører et så godt faglig opplegg som normalt i forbindelse med åpningen av studieåret, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

Foto: Frank Nygård / NRK

Rektor Hanne Solheim Hansen har ikke tenkt å følge oppfordringen om å holde seg hjemme når studentåret åpner.

– Det har hele tiden vært meningen at jeg skulle åpne studieåret på Nesna, sier hun til NRK.

I et brev til de ansatte på Nesna skriver rektoren at oppgaven med å sikre et godt studietilbud til studentene ikke er begrenset til de som er ansatt på Nesna.

– Det er hele organisasjonen som sammen skal sikre et godt studietilbud til studentene. At ansatte og ledelsen har ulike meninger om studiestedsstrukturen er en sak som ikke skal påvirke hvordan vi tar imot de nye studentene. Studentene skal ha et godt opplegg og møtes på en god måte uansett, skriver hun.

Samtidig legger hun til at prosessen med å følge opp de ansatte ved Nesna studiested er godt i gang. Det arbeides med en ny organisering av de samlingsbaserte studiene og daglig drift, som undervisning.

– Bemanningsplanene vil være grunnlaget for den videre dialogen med den enkelte ansatte, sier hun.

Hun vil gjerne understreke at Nord universitet satser på Helgeland.

– Allerede i år har vi tatt opp flere sykepleiestudenter på Helgeland enn noen gang, og kompensert for bortfallet av studieplasser i Sandnessjøen. Fra neste år skal vi også ha på plass en lærerutdanning som er like god som i dag, og som også rekrutterer enda bedre. Vi planlegger også å tilby flere nye studier i Mo i Rana fra neste studieår.

Nord universitet, avd Nesna

STUDENTPROTEST: Campus Nesna skal legges ned innen tre år. Vedtaket har skapt sterke reaksjoner både blant studentene og de om lag 120 ansatte ved studiestedet på Helgeland.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK