Ansatte frykter for sikkerheten når Avinor privatiserer

De om lag 40 ansatte som i dag driver brann- og redningstjenesten ved Bodø lufthavn frykter både for sikkeheten ved flyplassen og jobbene sine når Falck Emergency overtar 1. august.

Tillitsvalgte Ivar Pedersen i Pefo og Svein Arne Pedersen i Norsk tjenestemannslag

Tillitsvalgte Ivar Pedersen i Pefo og Svein Arne Pedersen i Norsk tjenestemannslag frykter for konsekvensene når Avinor kutter stillinger i brann- og redningstjenesten ved Bodø lufthavn.

Foto: Ola Helness / NRK

– Vi vet allerede nå at staben som i dag driver med brann- og redning skal halveres. I ytterste konsekvens kan det gå ut over sikkerheten ved flyplassen, sier tillitsvalgt Svein Arne Pedersen i Norsk Tjenestemannslag.

Bodø er første lufthavn i Norge der Avinor setter plass-, brann- og redningstjenesten ut til private. I dag ble det klart at Falck Emergency AB skal drive brann- og redningstjenesten ved Bodø lufthavn når Avinor overtar driften av flyplassen fra Forsvaret 1. august. Kontrakten går over 2 år, med mulighet for ytterligere to års forlengelse.

– Falck er et av Europas største brann- og redningsselskaper, med god erfaring fra flyplassdrift, så vi har stor tro at denne løsningen vil fungere bra, sier lufthavnsjef ved Bodø lufthavn, Inger-Hilde Tobiassen.

Må spare 1,5 milliarder

Avinor skal spare 1,5 milliarder kroner de neste tre årene, og det blir færre ansatte til de samme oppgavene. Dagens ansatte frykter for framtiden.

– Bare noen av disse sikret samme jobb etter 1. august. Det skaper naturlig nok usikkerhet. Vi har allerede mistet en del folk, og flere er i ferd med å forsvinne over i nye jobber, sier tillitsvalgt Ivar Pedersen i Personellforbundet (Pefo).

– Staben halveres

Tillitsvalgt Svein Arne Pedersen i Norsk Tjenestemannslag sier Falck hadde den beste løsningen av de tre anbyderne.

– Men vi kjenner til at de bare ha med seg halve brann- og redningsstaben videre. Det er bekymringsfullt. Det betyr fire personer på hvert vaktlag. Det kan få konsekvenser for sikkerheten, mener Pedersen.

Forsvaret: – En krevende prosess

Lufthavnsjef Inger-Hilde Tobiassen og luftving Bård Solheim, Bodø lufthavn

Lufthavnsjef Inger-Hilde Tobiassen legger ikke skjul på at det har vært uenigheter med Forsvaret i prosessen. Til høyre Luftving Bård Solheim ved 132 Luftving.

Foto: Ola Helness / NRK

I dag er det Forsvaret som driver flysiden ved Bodø lufthavn. Det er Forsvarets ansatte som brøyter og har ansvaret for brann og redning.

Luftving Bård Solheim ved 132 Luftving merket frustrasjonen blant de ansatte.

– Det er forståelig. Det er krevende å stå i en situasjon hvor du ikke vet hvem som er arbeidsgiveren din 1. august.

Han vil ikke svare på om brann- og redningstjenesten ved flyplassen kan utføres på en forsvarlig måte med enda færre folk.

– Det må Avinor svare på, sier luftving Bård Solheim.

Forsvaret og Avinor har vært uenige

Lufthavnsjef Inger-Hilde Tobiassen legger ikke skjul på at det har vært uenigheter med Forsvaret i prosessen. Når kontraktene er tildelt, kommer rekrutteringsprosessen til å starte ganske fort.

Hun avviser at et halvt år er kort tid for de ansatte. I dag er det om lag 70 personer som utfører disse oppgavene. Tobiassen har ikke antall på hvor mange Falck vil ta med seg videre.

– Slike prosesser tar tid. Vi må utarbeide gode kravspesifikasjoner for å få inn gode tilbud. Det har hele tiden vært viktig for Avinor å beholde kompetansen som finnes i Forsvaret i dag, sier hun.

Glatt rullebane på Bodø Lufthavn

PRIVATISERER BRANN OG REDNING: Fra 1. august blir Bodø lufthavn en ren sivil flyplass. Etter det er det bare Andøya, Bardufoss og Ørland som drives av Forsvaret.

Foto: Per Willy Larsen / NRK