Anny (63) anker ørnereir-dommen til Høyesterett

– Folk klapper meg på skuldra og sier: «Stå på Anny», sier sauebonden ble dømt for å felle et tre med et ørnereir.

Sauebonden fra Evenesdal i Saltdal i Nordland ble rikskjendis over natta da det ble kjent at hun måtte møte i Salten tingrett i desember i fjor, tiltalt for miljøkriminalitet.

Mens Unosen og naboen hennes ble frikjent i tingretten, ble begge dømt for forsettlig å ha felt et furutre med påfølgende ødeleggelse av et kongeørnreir på kvinnens egen eiendom. Kongeørna har vært fredet siden 1968.

– Furua sto på min tomt

Den straffen vil ikke Unosen og naboen Viggo Nilsen godta.

– Mandag skrev Anny og jeg under på papirene for anke av lagmannsretts dom, skriver Nilsen i en mail til NRK.no.

På telefonen forteller Unosen hvorfor de anker.

– Det er for galt at vi ble dømt. Jeg mener at jeg skulle vært frifunnet, jeg har ikke gjort noe galt. Furua var min, den sto på min tomt og det var ingen ørn der.

Spesielt ille synes hun det er at naboen hennes ble dratt inn i saken.

– Jeg klarte ikke å felle treet alene og fikk hjelp av Viggo. Da er det jo utrolig trist at han også blir straffet, sier 63-åringen.

– Folk klappe meg på skuldra

For Unosen har ørnereir-saken gjort henne til et kjent ansikt i Saltdal. Det synes 63-åringen er helt ok.

– Folk klapper meg på skuldra og sier: «Stå på Anny». Det er ikke sikkert alle støtter meg, men jeg har bare fått positive tilbakemeldinger, forteller hun.

Også bota på 26.000 kroner har hun fått hjelp med.

– Jeg har sett i avisen at et lokalt brødrepar skulle ta hele bota. Det er jeg selvfølgelig veldig takknemlig for.

(artikkelen fortsetter under)

Anny Unosen (63) og forsvareren Torkel Johnsen

MISFORNØYD: Anny Unosen og forsvarer Torkel Johnsen er ikke fornøyd med dommen fra Hålogaland lagmannsrett.

Foto: Gisle Forland / NRK

– Unødig skade på viltlevende dyrs reir skal unngås

Og nå anker altså Unosen dommen på 21 dagers fengsel. Hun er uenig med lagmannsretten som konkluderte med at unødig skade på kongeørnreir er straffbart: «Unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås».

Lagmannsretten begrunnet straffeutmålingen med at «allmennpreventive hensyn tilsier at overtredelser av naturmangfoldsloven må møtes med en markert og merkbar reaksjon».

«Oppdagelsesrisikoen er lav, og gjerningsmennene vil ikke sjelden mene å ha aktverdige grunner for sine handlinger og ha støtte for sitt syn i lokalsamfunnet. Reaksjonen vil da få større betydning i seg selv», heter det i dommen som ble avsagt i Hålogaland lagmannsrett.

Politiadvokat Inge Svae-Grotli i Økokrim var glad for dommen.

– Vi er glad for at de er veldig klare i dommen på at dette er et tilfelle som rammes av loven. Det har betydning for tilsvarende og andre saker, sa han.

– Jeg visste det var et reir der

I forklaringen i tingretten kom det frem var som var bakgrunnen for at Unosen felte treet.

– Jeg visste at det var et reir der, men jeg mente jeg gjorde det som var mitt beste. Jeg ble alene etter at samboeren min døde for tre år siden, og hadde ikke råd til å kjøpe material, forklarte Unosen.

Da hun så at det ikke var noen rørelse i reiret regnet hun treet for sitt.

– Ingen har fortalt meg at det var ulovlig å hugge treet. Hvorfor sa ingen til meg at jeg ikke måtte røre den furua, Hadde jeg visst det, ville jeg aldri gjort det, spurte kvinnen i retten.

– Jeg dro alene til furua og begynte å sage, da jeg hadde laget hakket i treet og satt fast motorsaga, hentet jeg Nilsen, som hjalp meg, forklarte Unosen under rettsaken i Salten tingrett.