Hopp til innhold

Annenhver nordlending har tatt grep om personvernet sitt på nett

En fersk undersøkelse utført av Respons Analyse på oppdrag fra Google viser at annenhver nordlending har på et tidspunkt justert personverninnstillingene sine på nett.

Likevel kommer det fram at det skjer sjeldent. Syv av ti opplyser at de justerer innstillingene sine kun én gang i året, sjeldnere eller aldri.

– I løpet av et år legger du igjen en rekke spor på internett. Du bør alltid ha et bevisst forhold til hvilke data du deler med hvem, og en gang i blant bør du renske opp i personverninnstillingene dine, sier Sondre Ronander, kommunikasjonssjef i Google Norge i en pressemelding.

Annenhver nordlending mener at økt kunnskap og kontroll over dataene de deler må til for at de skal være trygge på at personvernet blir ivaretatt på nett.

– Vi ser at mange i Nord-Norge fremdeles føler seg usikre på hvordan de kan ta kontroll over hvilken informasjon de deler. Som en viktig aktør i det digitale økosystemet har vi et ansvar for å spre denne kunnskapen, sier Ronander.

Undersøkelsen viser at den største bekymringen innbyggerne har til eget personvern, er at uvedkommende får tilgang til deres personlige informasjon. Samtidig sier nærmere 60 prosent at sikre systemer for trygg lagring vil bidra til å dempe denne bekymringen.

– Folk fortjener å være trygge på at deres informasjon håndteres forsvarlig. Det er også grunnen til at vi investerer såpass mye i å bygge verdens beste sikkerhet på nett. Det gjør vi ved å la de beste hodene bygge teknologi og rutiner som bevarer folks informasjon helt fra server til nettleser.

iPhone-oppdatering
Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK