NRK Meny
Normal

Anne-Lise (45) kan bli syk av kopimedisin

Anne-Lise Harberg er avhengig av livsviktig medisin etter at hun ble alvorlig skadet i en trafikkulykke i 1993. Men feil type medisin kan få alvorlige følger for 45-åringen.

Anne-Lise Harberg (45)

MÅ VÆRE FORSIKTIG: Anne-Lise Harberg (45) må forholde seg til det legen skrev ut og bør ikke bytte til et kopipreparat.

Foto: STINE HÅVEMOEN / NRK

– De medisinene jeg går på har ulike funksjoner og får jeg noe annet så ender det i allergiske reaksjoner av diverse grunner. Alt fra kløe, til hovne røde fingre og migrene. Det er viktig for min del å få det legen har skrevet på resepten, forteller Anne-Lise Harberg.

Harberg går på fem ulike medikamenter daglig og supplerer med noen andre ved behov. De allergiske reaksjonene kan forklares ut ifra hjelpestoffet som finnes i tillegg til medisinens virkestoff.

Som de fleste andre har hun blitt tilbudt et rimeligere kopipreparat på apoteket når hun henter ut resept.

– Jeg har jo testet og feilet underveis, så når noe fungerer er jeg lite villig til å bytte. Det påvirker livskvaliteten, jeg har tidligere byttet og det endte i voldsomme smerter, sier Harberg.

Derfor reserverer legen til Harberg seg mot et bytte for å unngå slike smertefulle episoder.

– Å skrive ut medisiner på virkestoff er en god idé

Ann Katrin Østbø

KOMMUNIKASJON MED KUNDENE: Daglig leder og farmasøyt i Apotek 1 på City Nord i Bodø, Ann Katrin Østbø forteller at de forsøker å opplyse og forklare så godt de kan ved et generisk bytte.

Foto: STINE HÅVEMOEN / NRK

Daglig leder og farmasøyt i Apotek 1, City Nord i Bodø, Ann Katrin Østbø er tydelig på at apotekene bruker mye tid på å forklare kundene om et bytte.

At virkestoff skal bli mer vanlig er målet i fremtiden. Det vil forenkle arbeidet og fjerne ord som "kopi".

– Det er merkbart flere som velger å bytte til kopipreparatet vi tilbyr. En av årsakene til dette er fordi vi jobber med dette hver eneste dag, vi forklarer og svarer på spørsmål når folk henter ut reseptene sine, sier Østbø.

Betyr kopi noe negativt?

– Få vil ha kopier, de fleste noe ekte, sier språkforsker ved Universitetet i Oslo, Olaf Almenningen.

Almenningen forstår at ord som generisk forskrivning og kopipreparat kan sende negative signaler til forbrukerne. Som språkforsker ser han et sprik mellom folks hverdagsspråk og internt fagspråk.

– For det første må en forstå betydningen av ordene. Det er svært viktig at leger og farmasøyter forklarer ord nøye slik at folk forstår et eventuelt bytte, utdyper han.

– Legemidlene kommer og går, men virkestoffene består

Steinar Madsen

LEGEMIDDELVERKET: Steinar Madsen håper fremtiden byr på mer forskrivning av virkestoff for å gjøre arbeidet enklere for alle.

Foto: Hanna Huglen Revheim / NRK

Steinar Madsen håper at teknologi og enklere journalsystem kan løfte virkestofforskrivning opp og frem. Utdaterte journalsystemer gjør det tungvint for leger å benytte seg av virkestoffet over merkenavnet.

– Det ligger ikke godt nok til rette for legene å skrive ut resepter på virkestoff slik det er nå. Her må journalsystemene bedres fremover, avslutter Madsen.