Den yngste på tinget

Da Anna-Kristin Ljunggren ble valgt inn på Stortinget høsten 2005, ble hun også den yngste stortingsrepresentanten.

Anna-Kristin Ljunggren

Utdanning er en viktig politisk sak for Ljunggren.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

25-åringen fra Narvik overrasket mange da det valgnatten i 2005 ble klart at hun fikk stortingsplass.

Ungdomspolitikeren

Anna-Kristine Ljunggren var allede aktiv politiker da hun ble valgt inn på Stortinget. I 2003 ble hun valgt inn kommunestyret i Narvik og satt i formannskapet frem til hun flyttet til Oslo.

Ljunggren sitter som medlen i Kirke- utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, og utdanning er en av sakene hun kjemper mest for.

I likkhet med sin partikollega og partiveteran Tor-Arne Strøm mener Ljunggren at universitetet i Bodø må realiseres. Og en generell styrking av utdanningsapparatet i Norge.

– Vi trenger flere gode lærere, at skolene i større grad fokuserer på tidlig innsats og vi trenger en mer helhetlig skoledag, sier skolepolitikeren.

Anna-Kristin Ljunggren er også opptatt av utdanning i fattige land. Hun er goodwill-ambassadør for en stiftelse som har som mål å gi flere indiske jentebarn en utdannelse.

Derfor Arbeiderpartiet

Narvikjenta var tidlig klar over at Arbeiderpartiet var hennes parti.

– Samfunnsmodellen vår innebærer at de aller fleste har et sikkerhetsnett, slik at hvis noe rammer den enkelte eller familien, så får de den hjelpen de trenger, sier Ljunggren.

Noen mil vest for hjembyen Narvik står det politiske slaget om olje- og gassvirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Men Anna-Kristin Ljunggren tar ikke standpunkt i denne saken før etter at partiet har bestemt seg.

Som sin kollega Tor-A. Strøm svarer hun det samme om petroleumsvirksomhet i de omstridte områdene:

– I 2010 komme rullering av forvaltningsplanen for området, kunnskapen undersøkelsene vil være avgjørende for mitt standpunkt i denne saken.

Anna-Kristin Ljunggren står som nummer to på Arbeiderpartiets liste foran høstens Stortingsvalg.

Send epost til Anna-Kristin Ljunggren

Anna-Kristin Ljunggrens blogg

Følg Anna-Kristin Ljunggren på Twitter

Anna-Kristin Ljunggren på Facebook

Arbeiderpartiets nettsider