Her velsignes hun som biskop

En fullsatt Bodø Domkirke og alle som fulgte med fra internett, ble søndag formiddag vitne til en verdig innsettelse av Ann-Helen Fjeldstad Jusnes som den aller første kvinnelige biskopen i Nord-Norge.

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes

Her velsignes den nye biskopen.

Foto: Johannes Ødegård / NRK

Vigslingen av Ann-Helen Fjeldstad Jusnes ble sendt direkte fra Bodø Domkirke, og du kan se opptaket derfra søndag ettermiddag på denne nettsiden.

I sin preken la Fjeldstad Jusnes vekt på kvinnenes kamp for sin rettmessige plass og stemme i kirken, og hennes egen rolle og erfaring fra den tiden da kvinner var uønsket av enkelte i kirken.

– Når vi møter kvinner i de bibelske tekstene, tenker jeg at de er et sterkt vitnesbyrd om den motkultur Jesus brakte. Det er ikke mange kvinnelige trosformidlere som er nevnt ved navn i bibelen. Men desto større verdi har de, sa Fjeldstad Jusnes til de frammøtte.

Den nye biskopen benyttet også anledningen til å ta et oppgjør med det presset som ungdom i dag opplever for å være perfekte. – Vi som kirke må aldri holde opp med å snakke om nåden til ungdommene, snakke om at de er elsket av Gud som de er, og skape miljøer der nåden og friheten er tilstede.

– Hun blir sikkert en bra biskop, sa Kong Harald til NRK.no, etter at han og den nye biskopen kom ut av kirken sammen etter seremonien.

Vigsling av ny biskop

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes, Kong Harald, og Bodø-ordfører Ida Pinnerød på vei ut av kirken etter vigslingen.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Den sjette i rekka

23 år har gått siden Norge fikk sin første kvinnelige biskop. Etter at Rosemarie Köhn i 1993 ble vigslet til biskop i Hamar bispedømme, har fire kvinner fulgt i hennes spor.

I dag følger nummer seks, når Ann-Helen Fjeldstad Jusnes blir den første kvinnelige biskopen i Sør-Hålogaland.

– Jeg gleder meg. Jeg har hatt lang tid til å forberede meg. Det har vært et langt svangerskap, sier Jusnes til NRK.

Se hele vigslingen fra Bodø domkirke

– En gledens dag

I mai i fjor ble det kjent at Jusnes var en av fem nominerte til embetet. Nominasjonen var samtidig historisk, for dette var første gang at kvinnene var i flertall her i landet.

Jusnes startet sin karriere i kirken med sommerjobb som prestevikar i Hamar i 1980. Samme bispedømme hvor Rosemarie Köhn var biskop fra 1993 til 2006.

Köhn selv er svært glad for at nok en kvinnelig biskop blir vigslet i dag.

– Det er meget gledelig at det er blitt utnevnt enda en kvinnelig biskop. Det er veldig viktig at kvinnelige prester kommer inn i ledelsen også i kirken. Dette er en gledens dag, sier Köhn i en kommentar til NRK.

Rosemarie Köhn

Rosemarie Köhn var Norges første kvinnelige biskop. Her er hun avbildet etter en gudstjeneste i Hamardomen høsten 2006. Gudstjenesten var avskjedsmarkering for henne som biskop.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / NTB Scanpix

Ber etterfølgeren være seg selv

I Sør-Hålogaland tar Jusnes over etter den profilerte Tor B. Jørgensen, som blant annet har engasjert seg i klimasaken og konflikten mellom Israel og Palestina.

Han har særlig ett råd til sin etterfølger.

– Hovedrådet er å være seg selv, og det tror jeg Ann-Helen har et veldig godt utgangspunkt for å være. Hun bærer med seg en lang historie fra Lofoten som prest og har god kunnskap om hva det vil si å være leder i kirken.

Han tror kvinnenes inntog i har vært et gode for den norske kirken og mener det er på høy tid at Sør-Hålogaland har fått en kvinnelig biskop.

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes får klem av avtroppende biskop Tor B. Jørgensen

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes får en klem av hennes forgjenger Tor B. Jørgensen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Var ordfører i to år

Den nye biskopen har lang fartstid som lokalpolitiker og har vært medlem av Arbeiderpartiet i 20 år. I to år satt også Ann-Helen Fjeldstad Jusnes som ordfører i Flakstad kommune i Lofoten.

– Jeg har meldt meg ut av Arbeiderpartiet. Det gjorde jeg da jeg ble utnevnt til biskop. Jeg har heller ikke vært politisk aktiv siden jeg ble prost. Det er viktig å skille rollene, sier Jusnes.

Hun er opptatt av miljø og klima, men vil ikke flagge standpunkt i spørsmålet om konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Når det gjelder vigsling av likekjønnede er hun derimot helt tydelig.

– For meg er det viktigste at homofile og lesbiske får gifte seg i kirken. Det er noe jeg har kjempet for i 25 år.