Anmeldt for ulovlig riving

Vågan kommune anmeldte i går firmaet Larsenbrygga for å ha revet flere bygninger i Henningsvær. Firmaet visste at det er ulovlig.

Huset ved bryggefronten er det eneste som står igjen etter rivingen
Foto: John Inge Johansen

- Bygningene lå i et nasjonalt viktig kulturminnemiljø, og derfor er rivingen svært alvorlig, sier rådmann Rolf G. Nicolaisen.

- Å rive bygninger uten å ha godkjennelse, er et lovløst samfunn, sier Nicolaisen.

Rådmannen er opprørt på vegne av flere. Fylkeskultursjefen har sagt at området der byggene lå er et nasjonalt viktig kulturminnemiljø.

Kommunen sier det vendte seg til eierene flire ganger, både for å si at de ikke fikk rive byggen. Og senere at de måtte stoppe rivingen. Likevel ble bygningene jevnet med jorden.

- Vi føler ikke at vi er byråkratisk. Dette gjør vi i samråd med fylkeskommunen og kulturvernsjefen, sier Nicolaisen.

Hadde ikke lov til å rive

Og han påpeker at firmaet visste at de gjorde noe ulovlig.

- De var utmerket godt klar over dette. Vi har hatt en dialog underveis helt siden i fjor vår, og de har også klar skriftlig og muntlig melding fra oss, om at det ikke er tillat og foreta riving av den bygningsmassen før nødvendig godkjennelse forelå, og det har de ikke fått, sier rådmannen.

Det er Midtre Hålogaland politidistrikt som skal behandle saken.

Vågan kommune har også orientert Økokrim.