Anmelder ikke PCI-trusler

Styreleder Marianne Telle i Helse Nord mottok trusler om gjengjeldelse om hun ikke stemte etter trusselgiverens syn om PCI-senter i Bodø. Noen av truslene var så graverende at anmeldelse ble vurdert, men nå legger hun saken bak seg. Likevel håper hun oppmerksomheten bidrar til å vise at denne typen atferd er uakseptabel.