Anmelder brageprisvinner for innholdet i vinnerboken

Dyrevernere mener beskrivelsene av fangstmetoder viser brudd på dyrevelferdsloven.

Morten Strøksnes med Havboka

Forfatteren har selv fortalt at boken handler om havet fra en lang rekke ulike vinkler.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

To menns forsøk på å fange ei håkjerring på stang fra en gummibåt i Vestfjorden, ga Morten Strøksnes strålende tilbakemeldinger fra et nær unisont kritikerkorps, da den kom ut i fjor høst.

Havboka Morten Strøksnes

«Havboka» ble solgt videre til Tyskland, Danmark, Italia, Spania, Sverige og Nederland allerede før sin utgivelse i Norge

«Havboka», med undertittelen «Kunsten å fange en kjempehai fra en gummibåt på et stort hav gjennom fire årstider», sikret i tillegg forfatteren den høythengende Brageprisen i kategorien sakprosa, men ikke alle er like fornøyd med innholdet som presenteres.

– Ut i fra de siterte passasjene jeg har sett, er det ikke tvil om at det beskrevne fisket påfører dyret lidelse. Det er snakk om en dragkamp over lengre tid, og en hai som må leve med seks meter kjetting innabords, etter beskrivelsen, leder i NOAH Siri Martinsen.

Går til anmeldelse

Siri Martinsen, Noah

Siri Martinsen i NOAH sier de kommer til å anmelde fangstmetodene.

Foto: Bente Isefjær / NOAH

Utstyrt med stang og en seks meter lang kjetting mellom krok og snøre, forsøker fiskerne ved en anledning å få fatt på håkjerringa, men snøret ryker og haien svømmer avgårde med krok og kjetting.

Dyrevernsorganisasjon NOAH kommer nå til å anmelde fangstmetodene i boken. Martinsen forteller at de tidligere har henvendt seg til Mattilsynet med spørsmål om lovligheten av ulike fiskemetoder, som hun mener kan minne om de som blir beskrevet i «Havboka».

Vi ser nå at Mattilsynet uttaler at dette er uforsvarlig. På bakgrunn av dette, og fiskernes egne uttalelser og beskrivelser mener NOAH det er grunn til anmeldelse, og er i gang med dette nå.

Til Fiskeribladet Fiskaren sier Mattilsynet at fangstmetoder som innebærer risiko for at man mister fisk med krok på slep, kan være uforsvarlig, men understreker samtidig at de ikke kan være mer konkret, fordi de ikke kjenner nok til metoden.

Utover det har de så langt ingen planer om å følge opp saken.

Geir Magne Pedersen bokbader Morten Strøksnes på Skrova

Strøksnes under lanseringen av boken på øya Skrova i Lofoten. – Gud hjelpe Lofoten om det skal bli politisak hver gang et fiskesnøre ryker, sier han i dag i en kort kommentar.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

Krever beskyttelse

Også i et leserinnlegg i Avisa Nordland blir det tatt til orde for anmeldelse. Hos NOAH er de tydelige på at dyrevelferdsloven gir fisk like stort krav på beskyttelse som alle andre dyr.

– Imidlertid er det jo stor forskjell mellom hva samfunnet basert på sedvane aksepterer for ulike dyr, og NOAH jobber nettopp med å spre kunnskap om alle dyrs smertefølelse og behov, sier Martinsen.

– Gud hjelpe Lofoten

Hun mener Strøksnes flere ganger har kommet med det hun synes er viktig kritikk mot menneskers ødeleggelse av naturen, og sier hun synes det er trist å måtte la hans navn bli forbundet med en anmeldelse for brudd på dyrevelferdsloven

Strøksnes selv har fått med seg kritikken mot boken, men ønsker ikke å kommentere saken utover følgende:

– Gud hjelpe Lofoten om det skal bli politisak hver gang et fiskesnøre ryker.