Hopp til innhold

Anleggsarbeidet på flyplassen i Rana kan starte igjen

De siste to ukene har arbeidet på flyplasstomten i Rana stått stille.

Årsaken er at det ble kjent at Ildgruben Reinbeitedistrikt ikke hadde gitt tommel opp for anleggsstarten. Dette skulle Rana kommune ha sikret før byggestart.

Men nå er en avtale undertegnet mellom reinbeitedistriktet og Avinor, melder Avinor.

Avtalen baserer seg på avbøtende tiltak som ble listet opp i den oppdaterte konsekvensutredningen, som nylig ble ferdigstilt.

Utredningen ser på hvilke konsekvenser det vil ha for reindriftsnæringen å bygge flyplass på Fagerlia, og legger frem forslag til avbøtende tiltak som kan eller bør iverksettes.

Basert på denne er det nå enighet om tiltak som gjelder de forbedrende arbeidene. Partene vil fortsette å ha dialog om tiltakene som gjelder de øvrige arbeidene.

– Vi er veldig glade for å ha fått på plass en avtale med Reinbeitedistriktet. Partene har hele veien hatt en konstruktiv forhandlingsprosess og Reinbeitedistriktet vist stor vilje til å finne løsninger, sier konserndirektør regionale og lokale lufthavner i Avinor, Anders Kirsebom.

Det er ventet at anleggsmaskinene starter opp snarest mulig. Dette gjelder det forberedende arbeidet som er anleggsveier, utslippsledning og samspillsrigg.

Fagerlia flyplass Mo i Rana
Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK