Anker ikke sak mot samboerpar

Riksadvokaten vil ikke anke saka der et samboerpar i Lofoten Tingrett i januar ble frikjent for å ha mishandla en nyfødt baby. Guttebabyen hadde i alt 17 benbrudd, i tillegg til blåmerker. Tingretten fant det ikke bevist at noen av de tiltalte hadde øvd vold mot barnet, eller visste om at andre hadde gjort det. Dommen blir dermed stående, sier statsadvokat Erik Thronæs.