Hopp til innhold

Anker bompengedom

Bompengeselskapet Helgeland Veiutvikling anker dommen fra Alstahaug tingrett, der de tapte mot fire bilister. – Vi er klar for en ny runde, svarer bilist Ole Alexander Myrholt.

Ole Alexander Myrholt

Ole Alexander Myrholt er ikke overrasket over at selskapet anker dommen, og svarer at de ikke vil gi seg.

Foto: Privat

Jann-Arne Løvdahl

Styreleder Jann-Arne Løvdahl i Helgeland Veiutvikling.

Foto: Frank Nygård

I starten av september møtte bilist Ole Alexander Myrholt i retten fordi han nektet å betale bompenger for den nye Toventunnelen på Helgeland, før veistrekningen var ferdig utbygd.

I oktober kom dommen der han og tre andre bilister ble frifunnet. I dag er det kjent at styret i bompengeselskapet Helgeland Veiutvikling anker dommen fra Alstahaug tingrett.

– Det er en del sider ved denne dommen som er for dårlig drøftet. Saken er dessuten så prinsipielt viktig, at vi mener det er riktig å få prøvd den for en høyere rettsinstans, sier styreleder Jann-Arne Løvdahl til NRK.

Hvis dommen hadde blitt stående, hadde Helgeland Veiutvikling måtte vurdere å øke bompengesatsen og kanskje også innkrevingstiden.

Uklarheter rundt tidspunkt

Stridens kjerne har vært hvorvidt selskapet Helgeland Veiutvikling hadde lov til å kreve inn bompenger før veien var ferdigstilt. Etter selskapets vurdering drøfter ikke dommen vesentlige forhold vedrørende oppstarten av bompengeinnkrevingen.

Dommen drøfter ikke om 90 prosent ferdigstillelse av veistrekningen er tilstrekkelig for å starte innkreving, skriver daglig leder Bjørn Helge Hansen i en pressemelding.

Det er heller ikke sagt noe om når innkrevingen eventuelt kunne starte, noe som er et vesentlig poeng, ifølge Jann-Arne Løvdahl.

Tingretten mente på sin side at det var vanskelig å ettergå påstandene om hvor ferdig veien faktisk var i desember 2013, ettersom mye i saken er udokumentert.

Klar for en ny runde

Møtte i retten fordi han mener seg urettmessig krevd for bompenger.

– Det er et stort irritasjonsmoment når du hver dag kjører på en uferdig vei, som du likevel må betale for, har Myrholt tidligere sagt.

Foto: Privat

Ole Alexander Myrholt er ikke overrasket over at selskapet anker dommen, men mener begrunnelsen bak er svak.

– Det er ikke tvil om at det i den 11 sider lange dommen konkluderes med at veien ikke var ferdigstilt. Tingretten har brukt lang og møysommelig tid på dette, sier Myrholt til NRK.

Han mener det er dumt at de velger ta saken videre når dommen etter hans mening er såpass klar.

– Godtar lagmannsretten anken, er vi klar til en ny runde. Det blir spennende å se hva avgjørelsen blir.