NRK Meny
Normal

Eksperter skal hjelpe politiet å bevise fiskedumping

I dag starter lagmannsrettens behandling av den mye omtalte fiskedumpingssaken mot Røkke-tråleren «Hekktind».

Mulig fiskedumping

Tommy Winther hevdet 30 prosent av fangsten på 320 tonn ble dumpet.

Saken ble behandlet i Lofoten tingrett i fjor, og rederiet ble frikjent for anklagene om dumping.

Fagdommer Rolf Eidissen ble i mindretall da tingrettens lekmenn stemte for frifinnelse.

Anket av aktor

Politiadvokat Knut Inge Myklebust sier at rettens deling i flertall og mindretall antakelig har gjort det enklere å få saken opp for lagmannsretten.

– Spesielt det at rettens administrator havnet i mindretall, har nok vært med på at lagmannsretten har tatt denne saken nå. Vi mener i tillegg at de vitneforklaringene som ble lagt fram i første behandling ikke besvarer de spørsmålene som videoen av fisk på dørken om bord egentlig reiser, sier Myklebust til NRK Nordland.

Renser lyd

Fiskedumpingen ble filmet høsten 2010 av fabrikkformann og tillitsvalgt for mannskapet om bord i tråleren «Hekktind» og lagt ut på nettet. Her ser vi at fisken blir knust til suppe om bord i tråleren, for deretter å bli spylt på havet.

Politiet startet etterforskning og rederiet fikk et forelegg på 870.000 kroner, noe rederiet nektet å godta, og i tingretten ble de altså frifunnet.

Politiet har lagt ned flere ressurser for å få styrket bevisføringen foran behandlingen i lagmannsretten. Blant annet er det leid inn et firma som har «renset» lyden på videofilmen.

Opptakene er gjort nede på fabrikkdekket med mye støy og i tillegg er det videokameraets interne mikrofon som har gjort lydopptakene. Dermed var det vanskelig å høre helt tydelig hva som ble sagt mellom mannen som filmet og de andre i mannskapet.

– Nå mener vi det er enda tydeligere at mannskapet ikke tar dumpingen av fisken alvorlig, sier Myklebust.

Fiskeren som filmet hendelsen hevder at 30 prosent av fangsten deres på 320 tonn ble dumpet. Aker Seafoods fikk også bot og inndragning på til sammen 970.000 kroner.

(artikkelen fortsetter under)

Rettsaken mot det Kjell Inge Røkke-eide selskapet Nordland Havfiske som står tiltalt for et av Norges-historiens mest omtalte tilfeller av fiskedumping. Den påståtte fiskedumpingen ble filmet av fabrikkformann Tommy Winther

Tar dumping på alvor

Etter at videoen med fisken som kvernes ble offentliggjort på Youtube, tok selskapet Nordland Havfiske selv umiddelbart kontakt med politiet.

«Hekktind» er eid Nordland Havfiske som er et datterselskapet av Aker Seafoods.
Daglig leder Ari Josefsson mente at filmen kanskje kunne komme fra «Hekktind» og ville ha en uavhengig undersøkelse.

– Dette går på vår troverdighet løs, vi har ingenting å skjule og det er ingen opplest agenda i selskapet på at vi skal kaste ut fisk. Dumping er forbudt. Men vi skiller mellom dumping og det å miste et par fisker i brønnen, sa Josefsson da saken ble behandlet i Lofoten tingrett i oktober i fjor.

Ble frikjent

I fjor høst ble altså rederiet frikjent og ett av hovedargumentene til forsvarer John Christian Elden var at videofilmene som ble framlagt i retten ikke viste fisk som havnet over bord eller ble dumpet.

– Denne videoen viser bare fisk som ligger på dørken, sa Elden blant annet i tingretten, og mente dermed at det ikke var bevist at fisken ble dumpet.

– Saken har vært en stor belastning for mannskapet, selskapet og våre eiere, og vi er svært glade for at vi nå er frikjent for denne alvorlige påstanden, sa rederisjef Ari Josefsson i Nordland Havfiske etter domsavsigelsen i fjor høst.

Nå er saken oppe til behandling i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø. Det er satt av tre dager til saken. NRK.no følger framdriften og kommer tilbake med flere oppdateringer i løpet av dagen.

Hekktind

Tråleren «Hekktind» blir på nytt gjenstand for rettslig behandling.

Foto: Karl Olav Andreassen