Anke i Tysfjord-saken

Høyesterett har fått tilsendt en anke som gjelder Sametingets rolle i Tysfjord-saken, skriver NTB. Siden sommeren 2016 er det blitt avdekket en omfattende overgrepskultur i Tysfjord. I en sak som er anket til lagmannsretten, der to søstre med samisk opphav saksøker kommunen for 16 millioner kroner, ønsker Sametinget å bistå søstrene. Det spørsmålet er nå anket til Høyesterett fordi lagmannsretten har avvist Sametingets ønske.

Kjøpsvik i Tysfjord.
Foto: Ingar Storfjell / Aftenposten