Hopp til innhold

Romkappløpet pågår for fullt: – Norge har stor troverdighet i det vi gjør

Norge er ingen stor romnasjon, men kan likevel få en sentral rolle i Europa.

Rakettoppskyting Andøya

Kappløpet om hvem som blir første europeiske nasjon til å sende opp satellitter fra eget territorium pågår for fullt. Norge med Andøya i spissen er ett skritt nærmere.

Foto: Trond Abrahamsen / Andøya Space Center

– Vi gir nå klarsignal for etableringen av oppskytingsbasen på Andøya, Andøya Spaceport får til sammen 365 millioner kroner, sa statsminister Erna Solberg, fredag.

Det er mye penger. Men hva betyr det egentlig for norsk romfartsindustri?

En ting er de nye arbeidsplassene en slik etablering fører med seg, men det er ikke alt:

– Det er viktig å se på dette i et utvidet perspektiv da det svarer på flere ting.

Det sier Christian Hauglie-Hanssen, administrerende direktør ved Norsk romsenter.

Første europeiske land

Det er mange aktører som jobber med å utvikle raketter som kan brukes, men det er få steder de kan skytes opp.

– Andøya gjør at vi ligger an til å bli det første europeiske landet som får oppskytning fra eget territorium, sier han og fortsetter:

– Et annet viktig perspektiv er at flere og flere små land blir romnasjoner. Norge har nå fem satellitter som tilfredsstiller nasjonale behov, men nå får vi mulighet til å gå i dialog med andre land.

Det tredje aspektet Hauglie-Hanssen trekker fram, er at det er viktig for Europa å ha egen oppskytningskapasitet.

– Dette gir Europa strategiske poeng, som jeg mener er viktig. I dialog med næringsdepartementet og Andøya har jeg også vært opptatt av å understreke dette elementet.

Stor omsetning

I internasjonal målestokk er ikke Norge en stor romnasjon. Men den norske romindustrien består av rundt 40 store og små selskaper, som selger tjenestene sine over hele verden. Industrien består av alt fra oppskytning til deler og materiell til satellitter, til det å tjene penger på satellittdata. Samlet omsetning er på rundt 8 milliarder kroner årlig.

Muligheten for at omsetningen nå blir større, og at Norge nå tar en større og viktigere posisjon, er absolutt til stede.

– Det er spådd at tradisjonelt kostbare store satellitter vil få konkurranse fra mindre og billigere. Det er knyttet til at teknologien blir mindre. Det er mye å tjene på at dette blir forenklet med mindre satellitter, spesielt for de som skal gå i polare baner.

Det sier Knut Robert Fossum, forskningsleder ved Senter for tverrfaglig forskning i rommet, (CIRiS), og fortsetter:

– Hvis spådommene slår til er det behov for nye oppskytningsbaser for å skyte opp småsatellitter.

Andøya Spaceport

Nå er Andøya Space et viktig skritt nærmere å gjøre Norge til en av Europas ledende romfartsnasjoner.

Foto: Grafikk/Andøya Spaceport AS

Det er nettopp her den nye oppskytningsbasen på Andøya kommer inn.

– Med den infrastrukturen Andøya har, så bør sjansen være veldig god for at en base på Andøya kan være konkurransedyktig og veldig viktig internasjonalt, sier Roger Birkeland.

Han er forsker ved institutt for elektroniske system ved NTNU.

Har fordel i kappløpet

Hauglie-Hanssen er klar på at Norge har en fordel, til tross for at vi er små.

– Vi er godt koordinert. Myndigheter, industri og det nasjonale kundesegmentet er gode til å snakke sammen. Det gir troverdighet – og Norge har stor troverdighet i det vi gjør internasjonalt, sier han og fortsetter:

– Dette gir oss muligheten til å adressere det store institusjonelle markedet. Da snakker vi om EU, europeiske romfartsorganisasjoner, samt Nasa. Vi har kapasitet – og de kan henvende seg til oss om de ønsker disse satellittene.

Kappløpet fortsetter

Selv om finansieringen er på plass, er det europeiske romkappløpet langt fra over.

Første satellittoppskytning fra Andøya er forventet å finne sted i løpet av tredje kvartal i 2022. Men også Skottland og Sverige har som mål å få sendt satellitter i bane samme år.

Administrerende direktør Christian Hauglie-Hanssen i Norsk Romsenter

Christian Hauglie-Hanssen er administrerende direktør ved Norsk romsenter. Han mener at en etablering av oppskytningsbase på Andøy er viktig for Norge.

Foto: Norsk romsenter

I tillegg jobber man i Portugal for å bli hovedsete for satellittoppskytning i Europa.

Men Andøya har en fordel, i alle fall sammenlignet med Skottland og Portugal. De befinner seg i et område med et lite trafikkert luftrom.

– Man slipper å ta hensyn til den voldsomme europeiske lufttrafikken. I tillegg skyter man opp over åpent hav – som er positivt med tanke på sikkerhet. Dette og andre ting gjør at folk internasjonalt også ser at Andøya har et fortrinn, sier Hauglie-Hanssen.