Krever omkamp om Andøya: – Kan bli den største byggeskandalen i norgeshistorien

SV med Vedum-frieri: – Vi kan skaffe flertall for en snuoperasjon. Høyre kaller utspillet lettvint og useriøst.

portrettintervju Torgeir Knag Fylkesnes

FRIR TIL Sp: Torgeir Knag Fylkesnes i SV er tydelig på hva han mener må til for å berge Andøya etter valget.

Foto: Linn Blomkvist

Det er i Bladet Vesterålen SVs Torgeir Knag Fylkesnes kommer med valgkruttet:

– Dette tegner seg nå til å kunne bli den største byggeskandalen i Forsvarsbyggs historie, og kanskje i norgeshistorien.

Bakgrunnen er den årelange debatten om flystasjonen på Andøya. Den som Stortinget vedtok å legge ned i 2016.

Overvåkningsflyene skal flyttes til Evenes, og Forsvarsbygg har allerede brukt over en halv milliard på å legge til rette for dette.

Senterpartiet går til valg på snuoperasjon. Men det klarer de nok ikke uten å inngå et samarbeid i regjering. Det er her SV strekker ut en hånd:

– Vi kan skaffe flertall for en snuoperasjon!

P-8 Poseidon fra US Navy på Andøya flystasjon.

EVENES: Et P-8 Poseidon fra USA på Andøya flystasjon, som Stortinget har vedtatt å legge ned. Norge har bestilt fem slike fly som skal leveres rundt 2022 og stasjoneres på Evenes.

Foto: Daniel Kalinikov / Forsvaret / Daniel Kalinikov

Mener Sp er avhengig av SV for å berge Andøya

Ap stemte i sin tid for å legge ned Andøya, og Støres drøm er en flertallsregjering bestående av Ap, SV og Sp.

Sp har imidlertid tidligere gitt uttrykk for at de bare vil i regjering med Ap.

Fylkesnes håper Vedum og co. tenker seg om. En mindretallsregjering av Sp og Ap vil aldri få flertall for Andøya, sier han.

– Det er en utopi.

– Så det er ei real gulrot for Sp, dette?

– Det er akkurat det. Her har Sp mulighet til å redde Andøya. Men da må de slutte å tenke at de skal skape en mindretallsregjering, og heller samarbeide med oss. Vi kan sikre et flertall for å bevare Andøya flystasjon.

Senterpartiets Emilie Enger Mehl, som er medlem av Utenriks- og Forsvarskomiteen på Stortinget, syns det er fint at SV har tatt et såpass sterkt standpunkt på Andøya.

Emilie Enger Mehl (Sp).

Emilie Enger Mehl i Senterpartiet.

Foto: Mette Vollan / NRK

Men det betyr ikke at de garanterer at de får plass i regjeringen.

– Senterpartiet er glad for at SV er blitt så tydelig på Andøya, fordi vi mener dette blir en ekstremt viktig sak etter valget. Vi har sagt at vi ønsker en Sp-Ap-basert regjering og det er vårt utgangspunkt. Så vil folkets stemme avgjøre hvordan ting ser ut etter valget.

Vedum ønsker snuoperasjon

Vedum har tidligere kalt flybaseplanene på Evenes en historisk feilslutning. Det han ser for seg, er at Evenes skal være basestasjon for jagerfly.

Men at man beholder de maritime overvåkningsflyene på Andøya. Fylkesnes lover altså flertall for løsningen, om Vedum tar imot frieriet.

Et slikt rødgrønt flertall kan altså gi Ap hodepine. NRK har sendt disse spørsmålene til Arbeiderpartiets partikontor:

  • Hvordan vil Arbeiderpartiet stille seg dersom det kommer et krav fra både Sp og SV om å omgjøre vedtaket om å legge ned Andøya?
  • Ap har tidligere vært tydelig på at partiet står ved vedtaket. Hva er det som gjør at Ap er så tydelig på dette?
  • Hva er Aps beskjed til innbyggerne på Andøya, som nå får fornyet håp om at flystasjonen kan reddes?

Partiet svarer ikke på noen av disse spørsmålene, de viser til følgende sitat fra Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt:

– Snart fem år siden stortingsvedtaket om flytting fra Andøya til Evenes og med byggingen i gang på Evenes, vil vi nå heller prioritere å få etablert et nasjonalt senter for rominnovasjon på Andøya og få fortgang i utbyggingen av satellittbasen Andøya Spaceport. Vi vil ha en kraftfull omstilling, og har prioritert Andøy Havn inn i alle våre alternative budsjetter.

Høyre er sikker på at det ikke blir endring

Høyres forsvarspolitiske talsperson er Hårek Elvenes. Han mener SV kaster «blår i øynene på velgerne».

Han er overbevist om at Ap vil stå på sitt opprinnelig standpunkt.

Dette er lettvint, useriøst og gjennomskubart.

Hårek Elvenes

– Merkostnaden med en delt løsning mellom Andenes og Evenes vil over 20 år være i størrelsesorden fem til seks milliarder. Det er penger som må hentes hvis denne utbygginga skal reverseres.

Hårek Elvenes

LITE BEGEISTRET: Hårek Elvenes er lite begeistret over frieriet fra Sv.

Foto: Høyre

– Det første av de nye overvåkningsflyene skal lande på Evenes neste år. Dette blir en god løsning, og det er gjennomdokumentert at å samle de fremskutte jagerflyene på Evenes sammen med de maritime er den løsninga som gir best operativ evne i forhold til kostnaden.

Avgjørende for Sp å levere på forsvar i nord

NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand sier SV fremmer et langt på vei gyldig argument.

Lars Nehru Sand

ANALYSERER: Ap må nok forberede seg på å gå på noen nederlag i regjeringsforhandlingene etter valget, tror Lars Nehru Sand. Han er politisk kommentator i NRK.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

Noe av grunnen til Vedums vekst i nord, er nettopp Andøya og den distriktspolitiske dimensjonen i forsvarspolitikken.

– Sp har jo en del krav også med tanke på hærstyrker i nord og heimevern. At det er avgjørende for Sp å levere noe på forsvar i nord, det er helt sikkert.

Sand er likevel usikker på om forsvarspolitikk og Andøya-saken er grunn nok for Senterpartiet til å ville inngå samarbeid med SV.

Men at Andøya blir én av sakene det blir dragkamp om i ei regjeringsforhandling, det er sannsynlig. Han ser for seg at Ap her kan havne i en skvis:

– Det er noe av det som vil gjøre regjeringsforhandlingene spennende, og hvor Ap nok må forberede seg på å gå på en del nederlag sammenlignet med sist. Fordi Ap trolig denne gang ikke er dobbelt så store som de to andre.

Mandatfordeling juni 2021 for Nasjonal

Endring sammenlignet med nåværende Storting
Mandatfordeling per parti
AP: 45 mandater, endring −4
H: 42 mandater, endring −3
SP: 34 mandater, endring +15
FRP: 19 mandater, endring −8
SV: 14 mandater, endring +3
R: 8 mandater, endring +7
MDG: 3 mandater, endring +2
KRF: 3 mandater, endring −5
V: 1 mandat, endring −7
Utført av Norstat 26 mai.–11. juni11 400 svar
Les mer om NRKs meningsmålinger