Hopp til innhold

Drev anleggsarbeid i hekkekoloni: – Et klart lovbrudd

I havna på Andenes skal anleggsmaskiner ha kjørt over hekkende rødnebbterner og egg. Nå beklager kommunen at de ikke stanset arbeidet etter at de ble varslet: – Eposten har dessverre gått oss hus forbi.

En voksen rødnebbterne er kjørt over i sitt hekkeområde på Andenes. Flere anklager kommunens anleggsarbeid som står bak.

En voksen rødnebbterne skal ha blitt kjørt over i sitt hekkeområde på Andenes.

Foto: Piet Van Der Bemd

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Rødnebbterne er en sjøfugl som hekker i store kolonier rett på bakken, liggende tett i tett.

At det har pågått anleggsarbeid midt hekkekolonien har fått både innbyggere og dyrevernorganisasjoner til å reagere.

Nå anmeldes kommunen av Dyrebeskyttelsen Norge Lofoten og Vesterålen og Norsk Ornitologisk Forening (NOF).

Anleggsmaskiner kjører i et hekkeområder for rødnebbterne på Andenes i Andøy. Kommunen og aktørene sier de ikke visste det var et hekkeområde. NOF og Dyrebeskyttelsen har anmeldt kommunen.

Anleggsmaskiner kjører i et hekkeområder for rødnebbterne på Andenes i Andøy. Kommunen og aktørene sier de ikke visste det var et hekkeområde. NOF og Dyrebeskyttelsen har anmeldt kommunen.

– Et klart lovbrudd

– Maskinene har kjørt over fugler som har ligget på reir. Det er et klart lovbrudd å drive anleggsarbeid midt i en sjøfuglkoloni, sier Martin Eggen, naturvernrådgiver i NOF.

I Naturmangfoldloven kapittel tre, paragraf 15 om forvaltningsprinsipp, står det:

«Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Likeledes skal unødig jaging av viltlevende dyr unngås.»

Han var selv i Andøy for litt siden og telte omtrent 800 fugler som hekket i området.

Martin Eggen

Martin Eggen, naturvernrådgiver i Norsk Ornitologisk Forening.

Foto: Malin Nygård Solberg / NRK

Det er det største hekkeområdet for denne fuglearten i Nordland så vidt Eggen bekjent.

Han har ikke oversikt over hvor mye som nå skal være er ødelagt.

Selv sier han at han tok kontakt med havnesjefen for ti dager siden.

Han ble så henvist til teknisk etat i kommunen. Der fikk ikke Eggen tak i riktig person.

– Mange har vært engasjerte i denne saken og forsøkt å kontakte kommunen. De tok ikke grep før dette gikk viralt på sosiale medier i helga, sier han.

Har sperret av området til hekkesesongen er over

Rådmann i Andøy kommune, Kirsten L. Pedersen, sier det aktuelle området ble sperret av lørdag.

– Andøy kommune satte i gang tiltak så snart vi ble gjort oppmerksomme på den hekkende rødternekolonien.

Samtidig innrømmer hun at kommunen ble forsøkt kontaktet på et tidligere tidspunkt.

Kirsten Pedersen

Rådmann i Andøy kommune, Kirsten L. Pedersen.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

– Det er veldig beklagelig at vi ikke har blitt oppmerksom på denne situasjonen før. Vi vet nå at en innbygger forsøkte å varsle teknisk sjef på epost for i overkant av en uke siden, og vi burde ha reagert da, men på grunn av en hektisk arbeidssituasjon før ferien har denne eposten dessverre gått oss hus forbi. Vi beklager dette.

Avstengingen opprettholdes så lenge hekkesesongen varer.

Arbeidet er altså ikke stanset. Men kommunen har sperret av området hvor fuglen hekker.

– Tiltak med tanke på neste års sesong vil bli vurdert, skriver hun.

Martin Eggen i NOF sier tiltaket er bra dersom kommunen er helt sikker på at det ikke kjøres i hekkeområdet

– Jeg stiller meg imidlertid svært tvilende til at man sikrer området nok. Ternene lager ikke reir, men legger egg rett på bakken, sier Eggen.

NOFs anbefaling er å sperre av hele området.

Vil at politiet tar mer ansvar

Eggen kritiserer også politiet for ikke å ta nok ansvar i denne saken.

Tidligere i juni ble en måse limt fast på bakken i Sortland.

– Det er en gjenganger at politiet ikke rykker ut i saker som gjelder miljøkriminalitet, sier han.

I en e-post til NRK skriver påtaleleder i Nordland, Stig Morten Løkkebakken følgende:

– Politiet i Nordland prioriterer miljøkriminalitet i henhold til Riksadvokatens rundskriv nr .1 for 2020. Særlig skal alvorlig miljøkriminalitet prioriteres.

De skal ansette en miljøkoorinator i politidistriktet for å jobbe målrettet mot miljøkriminalitet.

Vedkommende vil være på plass fra september 2020.

– Politiet tar allerede i dag miljøkriminalitet alvorlig, men også innenfor dette området vil det måtte gjøres prioriteringer. De mest prioriterte sakene er de som kan medføre betydelig og uopprettelig skade på miljømangfoldet. Eller de som retter seg mot viktige miljøressurser.

En gravemaskin kjører i hekkeområdet til rødnebbternen på Andenes.

En hjullaster kjører i hekkeområdet til rødnebbternen på Andenes.

Foto: PIET VAN DEN BEMND

Beklager

Flere aktører har vært involvert i arbeidet i havna. NRK har vært i kontakt med flere av dem.

En av entrepenørene legger seg flat og sier de sluttet å bruke området i dag etter at de ble oppmerksomme på situasjonen i går.

Han innrømmer at de kanskje skulle tenkt en tanke eller to om hekkeområde da de så all fuglen som fløy.

– Men fugl kan være aggressive selv om de har hekkeområde et stykke unna. Likevel beklager vi at dette har skjedd. Vi har ingen intensjon om å bryte lover og regler. Beklageligvis hadde vi ikke nok informasjon.

Han påpeker at dette er et nytt område som ble oppmudret for få år siden.

– Det har ikke vært fugl som har hekket her tidligere. For området har ikke eksistert. Så informasjonen om at det er et hekkeområde, er ny for oss, sier han.

Rødnebbternene er også kjent for å bytte hekkeplass, alt etter hvor næringstilgangen er.