Området til Andmyran vindpark
Foto: Sigurd Steinum / NRK

Andmyran vindpark

Oppsummert

Andmyran vindpark på Andøya i Nordland er et planlagt vindkraftanlegg i Vesterålen. Men myrlandskapet på Andøya blir sett på som unikt i global sammenheng, og ble i 2019 foreslått vernet av Fylkesmannen i Nordland.