Anbefaler varsomhet i fjellet på nasjonaldagen

Høye temperaturer og manglende nattefrost gjør topptur på 17. mai til en risikabel affære i Nordland. Turistforeningen anbefaler folk å ta forholdsregler.

Veggfjellet _narvik

@hildeoline har tatt dette flotte bildet fra Veggfjellet i Narvik nylig. Også Ofoten er rammet av skredvarselet.

Foto: @hildeoline / Instagram

Som eneste sted i landet har Nordland en betydelig risiko for snøskred på nasjonaldagen. Både Ofoten Salten og Svartisen har faregrad 3 på målingene fra Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE).

– Det er viktig å sjekke skredvarselet før man drar. Hvis de uansett skal bevege seg ut i terreng med skredfare så må de passe på å gå på trygge steder, sier ungdoms- og aktivitetskoordinator Marie Stabell Pettersen i Bodø og Omegn Turistforening.

Snøsmelting gir skredfare

Når sola står på så smelter det øverste laget som gir sørpete snø og da er det fare for skred, skal vi tro Pettersen.

Ifølge NVE ventes varmen og smeltevannet etter hvert å påvirke vedvarende svake lag lenger ned i det gamle snødekket, noe som vil gi våte flakskred og glideskred.

marie_stabell_pettersen

Ungdoms- og aktivitetskoordinator Marie Stabell Pettersen anbefaler turgåere å ta forbehold i skredutsatt terreng 17. mai.

Foto: Bodø og omegn turistforening

– Hvis folk skal på toppturer anbefaler vi at folk går litt tryggere ruter. 17. mai er det meldt faregrad 3, så jeg ville nok holdt meg unna terreng som er utsatt. Så lenge folk tar trygge vurderinger og holder seg på avstand går det nok helt fint, sier Pettersen.

Mange bruker nasjonaldagen til planting av flagg på fjelltopper, noe som skal gå fint om man tar forholdsregler.

– Unngå bratte områder

Det som anses som trygt terreng å ferdes i er steder det ikke er for bratt, og områder med under 30 grader stigning.

– Man bør spesielt unngå områder med skavler nå som det har smeltet en del i sola.

NVE opplyser at det er vanskelig å anslå timing og omfanget av problemet. De oppfordrer også folk til å være observante på skavlbrudd som følge av høye temperaturer.