Anbefaler omkjøring

Etter møteulykken ved Middagsfjellet tunnel, anbefaler Vegvesenet omkjøring via Bonnådalsveien på vestsiden av E6. Man tar da av ved Kobbelv i sør og Sildhopen i nord, opplyser Statens vegvesen.