NRK Meny
Normal

Anbefaler nytt sykehus på Helgeland

Det kan bli store forandringer for sykehusstrukturen på Helgeland i fremtiden. I dag ble det lagt frem en rapport fra en arbeidsgruppe som viser at regionen kan ende opp med ett stort sykehus.

La fram ny rapport om framtidig sykehusstruktur på Helgeland

NY STRUKTUR: Arbeidsgruppen har sett på ulike alternativer for fremtidens sykehusstruktur på Helgeland. Bildet er fra dagens pressekonferanse. Fra venstre: Kommunalsjef John-Arvid Heggen i Vefsn kommune, Per Arne Reinertsen i Legeforeningen, medisinsk direktør Fred Mürer ved Helgelandssykehuset og administrerende direktør Per Martin Knutsen ved Helgelandssykehuset.

Foto: Frank Nygård / NRK

Per Martin Knutsen, adm. dir. ved Helgelandssykehuset

Administrerende direktør Per Martin Knutsen ved Helgelandssykehuset.

Foto: Frank Nygård / NRK

Et annet alternativ som kan bli aktuelt, er å ha et stort sykehus og mindre enheter andre steder på Helgeland, fortalte administrerende direktør Per Martin Knutsen ved Helgelandssykehuset under dagens pressekonferanse i Mo i Rana.

I rapporten som ble lagt fram, har arbeidsgruppen utredet ulike alternativer, som er nummerert fra null til tre.

– Alle alternativene har sine utfordringer, men man har landet på at alternativ to og tre er betydelig bedre enn alternativ null og en, sa Knutsen.

Alternativ null går ut på å beholde dagens struktur og bygningsmasse uten tilbygg, og kun med nødvendig vedlikehold. Alternativ en er nesten identisk, men inkluderer utbygging av sykehusavdelingene, slik at man får plass nok til pasientbehandling.

Alternativ to er et nytt sengesykehus samt tre klinikker lokalisert til nåværende sykehus, mens alternativ tre er et nytt, samlet sykehus, skriver Helgelandssykehuset på sine nettsider.

– Begge alternativene involverer nytt sykehus

Arild Sundt-Hansen har vært prosessleder for arbeidet med utviklingsplan for Helgelandssykehuset.

– Det som evalueringsgruppen har kommet fram til, er at to av alternativene anbefales blir tatt med til neste fase. Begge involverer nytt sykehus, eller sengesykehus, med distriktsmedisinske sentre i hvert sykehusområde, sier Sundt-Hansen til NRK.

Han forteller videre at fordelen med et sentralt sykehus er sterkere faglig kompetanse og rekruttering av spesialister til Helgeland, i tillegg til at det er det mest bærekraftige og billigste sykehuset å drive på sikt.

– Dagens struktur kommer dårligst ut

– Hva er fordelen med et stort sykehus for innleggelse og flere mindre enheter for dagbehandling?

Dagens struktur er et alternativ, men kommer i evalueringen dårligere ut enn de to andre alternativene.

Arild Sundt-Hansen

– Det er at man får polikliniske elektive tjenester, særlig for kronikere som trenger kort vei, og at man har muligheten for samhandling tett på kommunene i henhold til den reformen som skal fungere uavhengig av hvilket alternativ man velger, svarer Sundt-Hansen.

– Den legger opp til fysisk samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Alternativ to er ikke ferdig utredet, men i stor grad vil det være snakk om å behandle kroniske helsetilstander på de mindre enhetene. Samt å støtte tjenester som kommunen har ansvaret for, fortsetter han.

– Hva er ulempen med å beholde dagens struktur?

– Dagens struktur er et alternativ, og det har vi utredet på lik linje med de andre. Men det kommer i evalueringen dårligere ut enn de to andre alternativene med tanke på bærekraftighet, rekruttering, stabilitet og økonomi.

Har foreløpig ikke sett på eventuell lokalisering

Administrerende direktør Per Martin Knutsen fortalte videre under pressekonferansen at det nå blir en prosess fram mot en eventuell anbefaling fra styret i Helgelandssykehuset overfor Helse Nord.

– Det er de som tar beslutningen, sa han.

Spørsmålet rundt lokalisering av et eventuelt nytt sykehus, har man foreløpig ikke sett nærmere på. Ifølge Knutsen blir det først et tema videre i prosessen.

– I en eventuell lokaliseringdebatt, vil alle elementer ha betydning. Særlig med tanke på rekruttering og stabilisering av fagmiljø. Der er vi ikke enda, sa Knutsen.

Sendes ut på høring

Selv om det endelige utkastet til utviklingsplanen for Helgelandssykehuset i årene frem mot 2025 nå er ferdigstilt, er det fremdeles et stykke igjen før man får vite hva resultatet blir.

Nå skal rapporten først sendes ut på høring.

– Dette skjer så snart som mulig, og sannsynligvis i løpet av de nærmeste dagene. Deretter legges saken fram på et styremøte til våren, sannsynligvis i april eller mai neste år.

Deretter vil det gå noen måneder før Helse Nord tar beslutning om prosessen videre.

– Jeg ser for meg en runde som starter opp til høsten 2015, avsluttet Knutsen.

Fornøyd

John Arvid Heggen, kommulalsjef i Vefsn kommune, iført sort jakke

– Sett i forhold til at dette er et sykehusprosjekt, føler jeg kommunene har fått god representasjon, sier kommunalsjef John Arvid Heggen i Vefsn kommune.

Foto: Frank Nygård / NRK

Kommunalsjef John Arvid Heggen i Vefsn kommune var også på plass under pressekonferansen. Han forteller at kommunene har vært representert i alle arbeidsgruppene.

– Vi har hatt med legerepresentanter, byggetekniske folk og de har deltatt og vært konstruktive bidragsytere i arbeidsgruppen. I tillegg har kommunene vært representert i styringsgruppa og evalueringsutvalget.

– Sett i forhold til at dette er et sykehusprosjekt, føler jeg kommunene har fått god representasjon og fått lov til å komme med sine synspunkter i prosessen.

– Har det vært riktig å unngå lokaliseringdebatten på dette stadiet i prosessen?

– Ja, det kunne avsporet arbeidet i gruppene, så det mener jeg har vært en klok vurdering.

Sandnessjøen sykehus

Helgelandssykehuset HF består av tre lokalsykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen. I tillegg til de somatiske sykehusenhetene har Helgelandssykehuset psykiatritilbud i Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og i Brønnøysund. Her fra sykehuset i Sandnessjøen.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK