Hopp til innhold

Anbefaler kraftig kutt i torskefisket

Kvoterådet for 2025 er 31 prosent lavere enn både kvoteråd og fastsett kvote for 2024, skriver Havforskningsinstituttet på egne nettsider.

– Kvoterådet er det laveste siden 2003, sier forsker i Havforskningsinstituttet, Bjarte Bogstad.

Forskerne anbefaler at det ikke blir fisket mer enn 311.587 tonn nordaustarktisk torsk i 2025.

Det er mer enn en halvering fra 2022 da det ble fisket 715.000 tonn torsk.

Årsaken er at gytebestanden for torsk har vært dårlig i over ti år, forklarer Bogstad.

– Det har vært dårlig rekruttering i flere år, men de svakeste årsklassene er 2019 og 2020 – de som for alvor skulle kommet inn i fisket til neste år, forklarer Bogstad.

Kvotene er delt mellom Norge, Russland og tredjeland, der Norge får ca 44 prosent.

Lossing av frossen torsk

Anbefaler dramatisk kutt i torskefisket

Forskerne foreslår at neste års torskekvote kuttes med 31 prosent. – Alvorlig for hele bransjen, sier direktør i Sjømat Norge.