Anbefaler at Henningsvær får plass i «eksklusivt selskap»

Henningsvær kan havne på Riksantikvarens liste over vernede kulturmiljø. En ny rapport viser at det idylliske fiskeværet kan ha mye å tjene på vern, men lokalbefolkningen er skeptisk.

Henningsvær

Det har bodd mennesker i Henningsvær siden 1700-tallet. Nå er fiskeværet et steg nærmere fredning.

Foto: ola helness

Det er snart fem år siden daværende riksantikvar Jørn Holme beskrev Henningsvær som det mest verneverdige i hele Norge og foreslo at det lille øyriket i Vågan i Lofoten skulle fredes.

En ny rapport viser at fiskeværet har mye å tjene på fredning og dersom kommunen sier ja, kan arbeidet med å gi Henningsvær status som kulturmiljø starte.

– Dette er en status som gis steder i Norge som har nasjonal verdi. Kyst- og fiskerihistorien og Henningsvær som fiskevær er en veldig viktig del av norgeshistorien, som egentlig ikke har blitt fortalt tydelig nok tidligere, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Turisme er viktig

Hanna Geiran

Riksantikvar Hanne Geiran.

Foto: Elin Martinsen / NRK

I Riksantikvarens forprosjekt kommer det blant annet fram at fredning ikke står i veien for økt verdiskapning og utvikling.

Det pekes også på at kulturmiljøturister allerede legger igjen 25 millioner kroner årlig i Henningsvær og at 20 prosent av arbeidsplassene er knyttet til turisme.

Geiran mener forslag om fredning ofte blir misforstått.

– At fredning betyr stillstand og at man ikke kan utvikle noe, er en myte vi stadig møter og prøver å knuse så ofte vi kan. Vi er veldig opptatte av at kulturarven og kulturminnene skal kunne brukes.

– Eksklusivt selskap

Norge har i dag tolv kulturmiljøer, som ligger spredt over det meste av landet. Dersom Henningsvær blir vernet, vil fiskeværet bli det første kulturmiljøet i Nordland og det andre i Nord-Norge.

– Det er et eksklusivt selskap og det vil ikke bli mange fredede kulturmiljøer.

I lokalbefolkningen er det delte meninger hva som er best for Henningsvær, men lederen for innbyggerforeningen tror det vil endre seg.

– Jeg kan ikke se annet enn at det er mest positive ting, men fram til folk er informert kan jeg forstå at de er litt skeptiske, sier Trygve Rom i Henningsvær innbyggerforening.

Henningsvær

Henningsvær ligger sør for Austvågøy, i Vågan kommune i Lofoten.

Foto: Emil H. Indsetviken / NRK

– Vil ikke være kulisse

Henningsvær er allerede underlagt strenge regler gjennom kommunens reguleringsplan og Rom mener et vern kan hjelpe turistnæringen og samtidig gi et mer levende lokalsamfunn.

Vi ønsker jo ikke å bare bli en tom kulisse. Det er nok hus som står tomme her og bare er ferieboliger. Vi ønsker at denne kulturmiljøfredningen gjør at flere vil bosette seg her og at skole, barnehage og kollektivtilbud blir styrket.

En av dem som er postitive til vern er direktør i NordNorsk Reiseliv, Trond Øverås.

– Et levende samfunn er mer interessant enn en kulisse. Derfor er det viktig at Henningsvær utvikler seg bærekraftig. Røros er et eksempel på et sted som har har vernestatus, men som også er et levende samfunn.

Lang vei igjen

Det gjenstår fortsatt mye før Henningsvær kan få kulturmiljø-status. I slutten av januar er det folkemøte og i februar skal saken behandles av kommunestyret i Vågan.

Dersom kommunen sier ja til å starte fredningsprosessen skal saken ut på høring før den formelt avgjøres av Kongen i statsråd.

– Det er viktig for oss å lytte til det eiere og næringsdrivende i Henningsvær sier og mener. Vi ønsker å legge til rette for en fredning som så mange som mulig kan være fornøyde med, sier riksantikvar Hanne Geiran.

Lofotfiske

Riksantikvaren trekker blant annet fram Henningsværs rolle i norsk fiskerihistorie. Slik så det ut i havna under lofotfisket i 1951.

Foto: Sverre A. Børretzen/Aktuell/NTB SCANPIX