Analyse: Her blir avstanden kortest

Reiseavstanden vil være kortest om sykehuset i en en-sykehusmodell plasseres sør på Helgeland og i Mosjøen, konkluderer konsulentselskapet Menon.

De har utarbeidet et utkast til en samfunnsanalyse på oppdrag av Helgelandssykehuset.

Når de tar høyde for reiseavstand for ansatte, vil reiseavstanden være kortest om sykehuset lokaliseres i en av byene og ikke i omegn, står det i analysen.

Analysen kommer som tillegg til den faglige rapporten om ny sykehusstruktur på Helgeland.

Helgelandssykehuset
Foto: Ole-Christian Olsen / NRK