Hopp til innhold

Ambulansefly-konflikten er løst – partene har blitt enige

Norsk Flygerforbund og Babcock Scandinavian Air Ambulance har blitt enige om at ambulansefly-pilotene skal begynne å trene igjen.

Hans Skog-Andersen

Flyoperativ ansvarlig Hans Skog-Andresen i Babcock ser frem til å gjenoppta treningen den 15. april.

Foto: Halldor Asvall / NRK

I dag ble Norsk Flygerforbund og Babcock enige om at treningen for pilotene som skal fly luftambulanseoppdrag blir forlenget med to dager. Det er godt nytt, mener forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund.

– Vi er glade for å meddele at vi har blitt enige med Babcock om en nødvendig justering av treningen. Nå får den kvaliteten og innholdet den skal ha. Det betyr at treningen gå i gang igjen fra mandag 15. april.

Carlsen sier han er glad for at motparten har tatt imot bekymringsmeldingen og at de nå har kommet til en løsning.

– Det som hele tiden har vært viktigst er at denne livsviktige tjenesten for distriktsbefolkningen skal fungere den 1. juli, sier han.

For det er datoen da Babcock tar over driften av ambulanseflyene, og da må alt være klart.

Mener det ble satt av for lite tid

I januar sendte pilotene en bekymringsmelding til Luftfartstilsynet.

Luftfartstilsynet ba Babcock endre noen deler av kurset, men konklusjonen utover dette var at kvaliteten på opplæringen var god nok. Flygerforbundet på sin side, mente det var satt av altfor lite tid til treningen.

Planen var at hver pilot skulle få 7 dagers trening i de nye flymodellene og de nye prosedyrene.

Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund

Forbundsleder Yngve Carlsen er glade for at de har fått utvidet treningen med to dager.

Foto: Norsk Flygerforbund

– Vi er blitt enige om å skape nødvendig tid, det vil si utvide treningen med to dager slik at de elementene vi adresserte i bekymringsmeldingen blir ivaretatt, sier Carlsen.

– Ble nødt til å ta en fot i bakken

Resultatet ble at flygerforeningen stanset all opplæring av pilotene i påvente av at treningstilbudet skulle bli godt nok.

– Det var ting som måtte gjøres annerledes og da måtte vi ta en fot i bakken. Jeg vil berømme vår motpart, Babcock. De har helt siden denne bekymringsmeldingen kom, vært glade for at den kom, sier Carlsen.

Hadde man ikke fått enda bedre tid til trening hvis man hadde trent disse to ukene og heller blitt enig underveis?

– Det blir litt sånn semantikk, ja, men hvis ting ikke er godt nok må man stoppe opp og se seg litt om. Det har også Babcock anerkjent, sier Carlsen og legger til:

– Ofte er det nødvendig å sette hardt mot hardt, og når det gjelder flysikkerhet går det en linje i sanden. Vi mente at det var nødvendig.

Nytt fly babcock

På vingene: Den 1. juli tar Babcock over all drift av ambulansefly i Norge.

Foto: Vigdis Wagø-Wares / NRK

I rute for full overtakelse den 1. juli

I Babcock-leiren er de også svært fornøyd med å ha kommet til enighet med Flygerforbundet. Flyoperativ ansvarlig Hans Skog-Andersen sier til NRK at de har kunnet gjøre tilpasningene forbundet har etterspurt innenfor rammene på treningsopplegget.

– Vi får nå en justering på treningen slik at både vi og pilotene blir fornøyde. Vi kommer også til å jobbe aktivt fremover for å finne også mer tid, sier han.

Skog-Andersen føler seg sikker på at de rundt 70 flygerne som skal lære nye fly, rutiner og prosedyrer vil ha nok tid til å nå fristen den 1. juli.

– Pasientene kan føle seg meget trygge på at de opplæringen er på plass. Vi stiller store krav til sikkerhet, drift og gjennomføring. På mandag møtes vi på Gardermoen. Tonen er fin. Vi er glade i jobben vår og vi skal frakte pasienter på en god og trygg måte, sier Skog-Andersen.