Ambulansen nektet å kjøre på humpete vei da Tore fikk hjerneslag

Tore Granlund kjempet i årevis for å få utbedret en hullete og gruslagt fylkesvei, uten at det skjedde noe. Da han i fjor ble rammet av hjerneslag, nektet også ambulansesjåføren å kjøre på veien.

Tore Granlund

Da Tore Granlund i fjor ble rammet av hjerneslag, anså ambulansepersonellet fylkesveien som så dårlig at de vurderte det som uforsvarlig å kjøre der.

Foto: Frank Nygård/NRK

– År etter år har vi forsøkt å få gjort noe med veien, uten at vi har lyktes. Det er hump, på hump, på hump, sier Tore Granlund.

Han har sammen med sine sambygdinger i lang tid forsøkt å få utbedret fylkesvei 355 i Rana, uten at det har skjedd større endringer. Veien ble åpnet på 80-tallet, men manglet da åtte kilometer med asfalt. Siden den gang har innbyggerne ventet på at også siste del av veien skulle bli ferdigstilt.

– Vi har vært ganske fortvilt.

Får kritikk fra fylkesrevisor for manglende kontroll

Nå peker en fersk rapport fra fylkesrevisoren i Nordland fylkeskommune på rot og manglende kontroll av vedlikehold på fylkesveiene. Fylkesrevisor Brynjar Gilberg ønsker ikke å kommentere rapporten før den er presentert før fylkestinget, men skriver i rapporten:

«Fylkesrevisjonen mener at denne undersøkelsen har vist at Nordland fylkeskommune ikke i stor nok grad ivaretar sin eierrolle for fylkesvegene og fylkesvegferjesambandene. Fylkesrevisjonen anbefaler derfor Nordland fylkeskommune å utrede og etablere et helhetlig styringssystem på fylkesvegområdet slik at fylkestinget og fylkesrådet kan bli en mer aktiv vegeier med bedre styring og kontroll».

Her er noen av hovedpunktene i rapporten:

  • Fylkeskommunen mangler en oppdatert oversikt over tilstanden på fylkesvegen og den årlige utviklingen av vedlikeholdsetterslepet.

  • Fylkeskommunen mangler en vedlikeholdsplan som er basert på en oppdatert tilstandsoversikt og egne ansatte med kompetanse på vei.

  • Fylkestingets budsjettvedtak er ikke overholdt når det gjelder investeringer på vei. Dette gjelder årene 2013–2014.

Fylkesråd i Nordland, Wilfred Nordlund, ønsker ikke å kommentere rapporten før den er tatt opp med Kontrollutvalget, men skriver i et vedlegg i rapporten at de vil jobbe for å innføre bedre rutiner og mer kontroll, men også at samferdselsavdelingen har fått flere oppgaver som følge av forvaltningsreformen og at det er mangel på ressurser.

Ble rammet av hjerneslag

I april i fjor fikk Tore Granlund for alvor merke i hvor dårlig stand fylkesveien forbi huset hans er. Da veien var på sitt dårligste, slik den pleier å være rundt påsketider, fikk Granlund hjerneslag.

– Da var det like før det ble helt svart, sier han ettertenksomt.

Han hadde følt seg dårlig dagen i forveien, men ba kona om å ikke uroe seg. I løpet av natta ble han dårligere. Han sto opp, falt og pådro seg hoftebrudd. Det var da åpenbart at ikke alt var som det skulle og ambulansen ble tilkalt.

– Jeg var ganske omtåket og husker ikke så mye.

Dersom du rammes av hjerneslag tikker klokka raskt. Du risikerer å miste to millioner hjerneceller hvert minutt. Jo mer tid som passerer før du får behandling, desto større er risikoen for invaliditet og uførhet.

Ambulansen nektet å kjøre på veien

Da ambulansepersonellet rykket ut, kjørte de fylkesvei 355, som er den raskeste veien.

Men da de kom fram til pasienten fikk kona beskjed om at de anså veien som så dårlig at de ikke kom til å kjøre samme vei ned igjen, både av hensyn til pasient og kjøretøy.

– På vei oppover holdt vi på å sette oss fast, på grunn av teleløsning og dype spor i veien. Det var også veldig humpete og vi anså det som uforsvarlig å bruke samme vei tilbake, forteller ambulansesjåfør Kim Roger Lien ved Helgelandssykehuset.

I en rapport beskriver ambulansesjåføren hvordan veien opplevdes. Ambulansesjåføren skriver også at han ikke kommer til å bruke veien i framtiden «selv om det innebærer 10–15 minutter lengre kjøretid».

– I kilometer er det lengre, men når veien er asfaltert er det mye bedre for pasienten. Når veien er såpass mye bedre å kjøre, går det ikke så mye tid bort.

Store partier med til dels store hull kom brått på. Noen plasser var veien begynt å gå i oppløsning, og bilen sank ned i sporene.

Ambulansesjåfør i rapport om utrykningen
  • Slik så fylkesvei 355 ut i april i fjor:

Økte utgifter for fylkeskommunen

For seks år siden fikk fylkeskommunene betydelig økt ansvar, da staten overførte 17.000 kilometer med vei og 78 fergesamband til fylkene.

I går fortalte NRK at det brukes langt mer penger per kilometer på å vedlikeholde norske riksveier i forhold til fylkesveier og i dag er vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene estimert til 62 milliarder kroner.

På landsbasis brukes 550.000 kroner per kilometer på statlig eide riksveier, mens det brukes 164.000 kroner per kilometer på fylkesveiene, viser tall fra Statens vegvesen.

– Best å holde seg frisk

I Nordland er det flere veier der innbyggerne mener veistandarden er for dårlig. Blant annet har NRK tidligere skrevet om Torbjørn Melvoll som heller kjører en ekstra mil til butikken, fremfor å bruke fylkesvei 901 mellom Straume og Ramberg i Bø i Vesterålen og fylkesvei 831 i Rødøy der gjørmehullene til tider så dype at skolebussen må gi opp og snu.

I Rana er det heller ikke bare ambulansen som har nektet å kjøre. I 2014 sendte Tine stoppordre for sine biler for å unngå at de ødelegges. Posten har varslet at de vurderer å slutte å levere post i perioder av samme årsak, og hjemmesykepleien har sagt at de sliter med å opprettholde tilbud på grunn av den dårlige veien.

Tore Granlund er glad for hjelpen han fikk da han ble rammet av slag, men er bekymret for de andre som bor på plassen.

– Her er i bygda er det både skolebarn som skal skysses, flere gårdsbruk og folk som skal komme seg på jobb. Om sommeren lokkes turister hit, men de bør advares om veistandarden.

Da den nye veien over Melfjellet åpnet i 1984 gjensto det 8 kilometer som ikke hadde fått fast dekke. Det var dette gruspartiet som holdt på å ødelegge ambulansen den dagen Granlund fikk hjerneslag.

– Jeg håper bare andre i bygda holder seg friske.

Willfred Nordlund (Sp) i Nordland

Fylkesråd i Nordland, Willfred Nordlund (Sp), sier han er enig i at fylkesvei 355 er for dårlig.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Fylkesråden: – Enig i at veien er for dårlig

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Wilfred Norlund, sier har er kjent med tilstanden på fylkesvei 355.

– Jeg er helt enig i at veien er for dårlig. Jeg har vært i kontakt med både innbyggere i Rana og Statens vegvesen for å prøve å finne en løsning på problemet.

Nordlund sier en større oppgradering av veien vil koste rundt 80 millioner kroner.

– Det har vi i dag ikke råd til, men vi ser på andre muligheter som kan gjøre veien bedre enn den er i dag.

Han sier mindre overføringer fra staten gjør situasjonen vanskelig.

– Jeg mener veiens tilstand er uakseptabel, men har man ikke penger, så har man ikke penger.

Slik er veiene fordelt på fylkene

Fylke

Fylkesvei km

Europavei/riksvei km

Østfold

1683

272

Akerhus

1817

413

Oslo

0

189

Hedmark

3845

729

Oppland

3025

731

Buskerud

1825

569

Vestfold

1211

159

Telemark

1874

455

Aust-Agder

1522

447

Vest-Agder

2067

238

Rogaland

2356

492

Hordaland

2913

767

Sogn og Fjordane

2608

722

Møre og Romsdal

3079

562

Sør-Trøndelag

2954

388

Nord-Trøndelag

3004

352

Nordland

4109

1223

Troms

2915

609

Finnmark

1484

1291

Totalt

46 305

10 608

Slik er veiene fordelt på fylkene

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..