Hopp til innhold

Mener denne jakka kan bevise drapsforsøk

En jakke som Jan Helge Johansen hadde på seg da han ble skutt på kaia i Svolvær har vært sentral i lagmannsretten denne uka.

Skyting på kaia i Svolvær

I ett av hullene i jakken ble det påvist kobber og bly. Det kan ifølge politiet bety at hullene kommer fra skytingen på kaia.

Foto: John Inge Johansen / NRK

For et par år siden ble Jan Helge Johansen skutt i låret av en mann i 50-årene i et skytedrama midt i Svolvær sentrum.

Gjerningsmannen hadde pistol og traff ham i låret. Så langt er alle parter enige.

Men var det et drapsforsøk eller grov kroppsskade?

Det skal lagmannsretten ta stilling til nå.

Med nye bevis fra begge sider startet Hålogaland lagmannsrett behandlingen denne uken.

Nye bevis

Det er lagt fram nye vitneforklaringer og juridisk uenighet rundt politiets ferskeste bevis: en jakke som kan bevise at det er skutt flere ganger mot offeret.

Aktor Thor Erik Høiskar mener tiltalen om drapsforsøk er korrekt, og etter denne tiltalen ble svolværmannen dømt til ni års fengsel i begynnelsen av 2020.

Forsvarer Mette Yvonne Larsen mener det er alt for strengt og at hennes klient bare skulle skade og skremme.

Denne uka har lagmannsretten vært på befaring i Svolvær.

Skyting på kaia i Svolvær

Flere bevis markert under befaring på kaia.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Hull i jakke sentralt

Politiet har beslaglagt flere gjenstander som de mener skal bevise at gjerningsmannen hadde et mål om å drepe.

De viktigste er to tomhylser som stammer fra pistolen som ble brukt. Det beviser at det er løsnet minst to skudd.

Det ble også funnet ett prosjektil. Derimot er det ikke mulig å bevise hvilken vei dette prosjektilene har gått.

Jan Helge Johansen fikk også en skuddskade i låret før han klarte å rulle seg ut i havet.

Fredag før retten møttes, kom det en rapport som viser at det er spor av bly og kobber i et hull i jakken.

Politiet mener det kommer fra et prosjektil, og at det dermed er løsnet to skudd mot Johansen.

Skyting på kaia i Svolvær

Lagmannsretten på befaring på åstedet i Svolvær.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Flere undersøkelser

Forsvaret på sin side, mener at dette må undersøkes nærmere, fordi rettssystemet har bestemmelser om såkalt kontradiksjon.

Alle parter skal ha foranledning til å kunne uttale seg om bevisene.

I denne saken mener advokat Mette Yvonne Larsen at andre sakkyndige enn Kripos må kunne få undersøke jakken. Tiltaltes forklaring er at han skjøt en gang for å skade i låret, og at han avfyrte pistolen opp i lufta før han forlot.

Advokaten har også fått den svenske motsatsen til Kripos til å gjøre en analyse av pistolen som ble brukt. De har skrevet en rapport som motsier norsk Kripos.

Svenskene har prøveskutt med våpenet over seksti ganger uten feil. Norske sakkyndige skrev at den kilte seg på grunn av en skade i magasinet.

Skyting på kaia i Svolvær

Pistolen er av en type som tidligere var vanlig i Belgia og Frankrike som politivåpen. Gjerningsmannen hadde kjøpt den da han tjenestegjorde i Libanon.

Foto: John Inge Johansen / NRK

Jakkebevis

Jakkebeviset ble av aktor Høiskar omtalt som et sentralt bevis i saken.

Men advokat Larsen ville ha det «avskjært» (ikke tillatt brukt i retten red.anm.) eller at saken måtte utsettes.

Retten har anledning til å utsette forhandlingene for å innhente nye bevis.

Dette er en teknisk undersøkelse som er omstridt, og som ender sakens karakter betydelig. Vi ber om utsettelse, eventuelt bevisavskjæring sa advokat Larsen.

– For oss handler dette om at vi må ha en tekstilekspert som kan si om disse hullene i stoffet kan ha oppstått på den måten som politiet hevder, eller om det kan være en spiker eller noe annet som har ført til skaden.

– Dessuten må vi blant annet vite hvordan jakken har vært oppbevart de to årene som er gått siden dette skjedde sa advokaten i retten.

Enighet om at det er sent

Aktor Thor Erik Høiskar erkjente at rapportene er kommet sent.

Han sier at det nye avhøret av fornærmede kom først på lille julaften, og at den siste rapporten om jakken kom sent til påtalemyndigheten også.

Den ble sendt videre til forsvarerne en time etter at han fikk den på pulten.

Skyting på kaia i Svolvær

Er disse hullene laget av et prosjektil eller noe annet? Hullet merket med pil skal inneholde metaller som kan stamme fra et prosjektil. De andre hullene har ingen metallrester.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Å avskjære et bevis man har for hånden skal svært mye til, sa Høiskar.

– Dette kan ikke avskjæres slik vi ser det. Men spørsmålet om utsettelse handler om å gi tilstrekkelig tid – her er det to faktorer: hvilken type bevis er det snakk om, og hvor lang tid tar det å forberede et forsvar. Dersom retten lar dette beviset bli ført, vil det ha stor betydning for avgjørelsen, sa Høiskar.

Lagmannsretten ba om at alternative sakkyndige må umiddelbart sette i gang arbeidet med å se på dataene fra Kripos. Fredag avgjøres det om saken er tilstrekkelig opplyst eller om forsvaret vil be om at saken utsettes.

Oppdatert 18. januar: Lagmannsretten har tatt anken etter skytesaken i Svolvær opp til dom. Resultatet ventes å foreligge i løpet av neste uke. Aktor opprettholdt påstanden fra tingretten om ni års fengsel for drapsforsøk, mens forsvarer ba om at den tiltalte måtte dømmes for grov kroppsskade og ansees på mildeste måte.