Mener ingen Rana-båter produsert etter 2014 oppfyller sikkerhetskrav

Produsenten kan ikke vise til at grunnleggende sikkerhetskrav for båter produsert etter 2014 er oppfylt. – Vi mangler dokumentasjon som bekrefter at båtene ikke er farlige, melder Sjøfartsdirektoratet.

Rana-båter produsert etter 2014 tilbakekalles.

– Skulle ikke vært satt på markedet, skriver farligeprodukter.no.

Foto: farligeprodukter.no

Sjøfartsdirektoratet har allerede tilbakekalt to modeller av Rana Plast-båter.

Nå mener de ingen av båtene produsert etter 2014 har nødvendig dokumentasjon når det gjelder sikkerhet.

– Vi anbefaler alle som har kjøpt disse båtene om å gjennomføre en etterkontroll. Hvis en ønsker å være trygg på båtene, så er det absolutt noe vi anbefaler, sier avdelingsdirektør for operativt tilsyn hos Sjøfartsdirektoratet, Alf Tore Sørheim.

– Direktoratet har ikke noen rettslige grunn til å stoppe bruken av båtene, men vi går ikke ut og anbefaler å bruke de heller, fortsetter han.

Dinside.no omtalte saken først.

I februar 2019 fattet Sjøfartsdirektoratet vedtak om tilbakekalling av to Rana-modeller produsert av Båtsalg AS (tidl. Rana Plast AS).

Dette er altså omgjort til å gjelde alle modeller etter 2014. Årsaken er at produsenten ikke kan vise til at båtene er CE-merket.

– Båter satt på markedet etter 2014 oppfyller ikke krav til CE-merking og skulle ikke vært satt på markedet, skriver farligeprodukter.no.

Produsenten er konkurs

Det betyr at produsenten ikke kan vise til at grunnleggende sikkerhetskrav er oppfylt.

– Med andre ord vil ikke produsenten verken kunne sikre eller vise at båten oppfyller de grunnleggende sikkerhetskrav til oppdrift og stabilitet, styrke, beskyttelse mot fall over bord, brannsikring og så videre uten slik teknisk dokumentasjon, skriver Sjøfartsdirektoratet.

Båtsalg AS er ansvarlig produsent av fritidsbåtene.

Daglig leder Jan Pettersen tok over det tradisjonsrike båtbyggerfirmaet på Hemnesberget etter at Rana Plast slo seg konkurs i 2013. Da hadde Rana Plast gått flere år med tap.

Nå er Båtsalg selv konkurs.

Derfor må krav rettes til bobestyrer. Fristen for å rette krav er satt til 6. mars, skriver farligeprodukter.no.

NRK har vært i kontakt med daglig leder Jan Pettersen som er uenig i direktoratets konklusjon. Han mener båtene produsert etter 2014 er trygge.

– Ingen grunn til å bekymre seg

Ifølge båtjuss-ekspert Nils E. Tangedal betyr ikke Sjøfartsdirektoratets konklusjon at båtene er farlige.

– Manglende dokumentasjon kan fortsatt ikke strekkes lengre enn til at det ikke kan dokumenteres at alt er «i orden». Men det er alvorlig nok at slik dokumentasjon mangler, skriver han på bloggen baatjuss.no.

– Med andre ord er det ingen grunn til eiere av Rana-båter til å bekymre seg for at de «er nødt til» å få sin båt CE-merket, eller for at det skulle være «ulovlig» å bruke båten eller å selge den, skriver han.

Det bekrefter Alf Tore Sørheim hos Sjøfartsdirektoratet.

– Direktoratet har ikke noen rettslige grunn til å stoppe bruken av båtene, men vi går ikke ut og anbefaler å bruke de, sier han.

Ikke fattet vedtak om tilbakekalling

Men Sjøfartsdirektoratet kan altså ikke si at Rana-båtene er trygge å bruke nettopp fordi de mangler dokumentasjon på det.

Båtene Rana 430 og Rana 540 er tilbakekalt fra tidligere. Sørheim tilbakeviser at de øvrige modellene i ordets rette forstand er tilbakekalt.

– Selve tilbakekallingen er det produsenten som må gjennomføre. Det betyr at vi ikke har fattet vedtak på de øvrige modellene ettersom produsenten er konkurs, sier han.

Det ville dere gjort dersom selskapet ikke var konkurs?

– Ja.