Over 15.000 fyllekjørere i Sverige har fått beholde lappen: – Gode erfaringer

I vårt naboland opplever man det som et godt trafikksikkerhetstiltak å la promillekjørere få muligheten til å fortsatt få kunne kjøre bil.

Stockholm i Sverige.

I Sverige har de i mange år gjort seg erfaringer med førerkort som gir føreren lov til å kjøre bil, forutsatt en alkolås. Her fra Stockholm.

Foto: Micael Widell via Unsplash

Alkolås som alternativ til tap av førerkort, vekker debatt.

Som NRK fortalte er det en diskusjon om promillekjørere bør inn i et «alkolåsprogram». Der de får kjøre bil i perioden de skal være fratatt førerretten.

Et slikt program går kort ut på at de som vurderes som egnet for det, kan få mulighet til å kjøpe og installere en alkolås etter en promilledom. Slik at vedkommende da kan få kjøre bilen som har alkolås montert.

I Norge ble noe slikt utredet i 2012. Likevel har det ikke skjedd så mye på den fronten de siste årene. Men flere peker på vårt naboland Sverige.

Der har de i mange år gjort seg erfaringer med førerkort som gir føreren lov til å kjøre bil, forutsatt en alkolås.

– Vi har gode erfaringer, sier Ted Snölilja, som er koordinator for alkolås hos svenske Transportstyrelsen.

Permanent ordning

Ordningen deres gir den som er dømt for promillekjøring mulighet til å beholde førerkortet.

Det forutsetter at man selv betaler for alkolåsen, og går til jevnlige medisinske kontroller.

Siden muligheten ble introdusert, har den svenske transportetaten innvilget mer enn 15.000 førerkort med alkolås, ifølge statistikk NRK har fått tilsendt.

Dette er klart flest i Europa, kan vi lese av en pressemelding.

– Sverige har holdt på med dette siden 1999, da vi begynte å teste et alkolåsprogram. Det holdt man på med fram til 2012, da ordninga ble permanent, sier Snölilja.

At man gjorde det permanent, skyldtes at man så at det ga en god effekt.

– Man ga mennesker som hadde kjørt med alkohol i kroppen, sjansen til å beholde jobben. Kjøre barnet til skolen. Ja, leve et så normalt liv som mulig.

Ted Snölilja.

Ted Snölilja Transportstyrelsen forteller at åtte av ti av dem som starter alkohollåseprogrammet fullfører det og får deretter et betinget førerkort etter tillatelsesperioden.

Foto: Privat

– Har dere tall som underbygger dette?

– Det er gjort noen studier for et antall år siden. Da så man at av dem som hadde fyllekjørt og valgt å ha alkolås – så er det færre som gjør det igjen. Så det minsker risikoen for at de gir seg ut med alkohol i kroppen og kjører.

Strenge krav

I tillegg til Sverige finnes det systemer for alkolås i Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Polen og Østerrike, kan vi lese videre.

Snölilja forklarer hvordan det fungerer i Sverige.

  • Først blir du stanset av politiet. La oss si du via blåse- eller blodprøve får påvist for mye alkohol i kroppen.
  • Da tar politiet førerkortet og sender det til Transportstyrelsen. Det er de som er myndighet for førerkort i Sverige.
  • Du får så et brev i posten. Hvor det opplyses at du er i ferd med å miste førerkortet. Her står det hvordan du kan søke om alkolås – og beholde førerkortet.

Snölilja opplyser at riktig så mange velger å benytte seg av tilbudet, og søker. Omtrent en tredel, eller 30 prosent, velger å sende inn en søknad.

Det er ganske strenge medisinske krav for å få innvilget en søknad. Helsa sjekkes grundig. Bruk av medisiner vektlegges. Narkotika er ikke greit.

– Skulle det vise seg at de har problem med alkohol eller rusmidler, så får de en sjans til å levere noen prøver. For å bevise at de kan håndtere det.

Men ser alt bra ut, blir søknaden godkjent. Da får man et visst antall uker på seg til å ta seg til et verksted, og installere en slik alkolås.

Fredhäll, Stockholm, Sverige

Rundt 30 prosent av promilletatte får tilbud om å søke om et begrenset førerkort. Her fra Fredhäll.

Foto: Jon Flobrant via Unsplash

– Verkstedet gir beskjed til oss at det er installert, og da får man et nytt førerkort og kan kjøre.

– Får alle som søker innvilget?

– Av dem som kan søke om alkolås, så er det en femtedel omtrent som ender med å få en alkolås installert og et førerkort de kan kjøre på.

Statistikken ser slik ut (kilde: Transportstyrelsen):

Koster en del penger

UP-sjefen i nord påpekte i NRKs forrige sak at alkolås også kan være mulig å lure.

I Sverige har dette imidlertid ikke vært en betydelig utfordring.

– Det er ikke et stort problem. Så er disse låsene ganske følsomme, bemerker Snölilja.

Det betyr at forsøker man å manipulere eller jukse med utstyret, vil dette fort kunne registreres av teknologien. Da havner det i en logg.

– Så må man til verksted. Informasjonen sendes til Transportstyrelsen. Og da kan det være at man mister sitt førerkort.

– Konklusjonen er at dere har gode erfaringer med dette programmet som er sikkerhetstiltak?

– Ja, virkelig. Vi tror at dette gagner samfunnet. At man gir disse personene mulighet å fortsette å være en del av samfunnet. Så skal man huske at det koster mye penger å være med. Noe mellom 20- og 40.000 svenske kroner.

Det innebærer altså en viss motivasjon for dem som deltar.

Dette sier forskninga

Alena Katharina Høye har blant annet sikkerhet i trafikken som sitt spesialfelt.

Alena Katharina Høye

Alena Katharina Høye har blant annet sikkerhet i trafikken som sitt spesialfelt.

Foto: Tove Lauluten

Hun jobber Transportøkonomisk Institutt, og forteller at ulykker som involverer alkohol jevnt over er mer alvorlige enn andre ulykker.

Hun kan også si noe om effektene av alkolås, basert på en stor litteraturgjennomgang som ikke er publisert ennå.

Den viser at:

  • Alkolås for promilledømte førere reduserer alkoholrelaterte ulykker og nye promilledommer, sammenlignet med førerkortinndragelse. Men ikke det totale antall ulykker.
  • Dette er fordi de med alkolås kjører mer enn de med inndratt førerkort. Effektene forsvinner så snart alkolåsen fjernes.
  • Alkolås påvirker ikke hvor mye noen drikker, men alkolåsprogrammer kan ha langvarige effekter dersom de er kombinert med tiltak mot alkoholproblemer.

– Alkolås som mulig sanksjon for promillekjøring har i noen studier vist seg å redusere det totale omfanget av promillekjøring. Men denne effekten er meget usikker, og vil i praksis også komme an på nøyaktig hvordan reglene er utformet, sier Høye.