Aldri før har så mange brukt skredvarslingen

Samtidig ser ekspertene at mange oppholder seg i snøskredterreng uten å sjekke faregraden.

Snøskred i Vågan

Ingen personer kom til skade da et stort snøskred gikk i Vågan i Lofoten i april 2017. Nå sjekker flere Varsom.no enn noen gang.

Foto: Luftforsvarets 330 Skv.

– Er området brattere enn tretti grader kan det gå snøskred. Holder du deg under det, er du i utgangspunktet trygg.

Det forteller skredekspert i NVE, Espen Nordahl. Nordahl holder skredkurs med NRK på slep på Kvalhornet i Fauske kommune.

– Man må lese seg opp i forkant på hvordan situasjonen er i området. Det er noe av det viktigste man gjør, sier Nordahl.

Og stadig flere gjør nettopp dét. Snøskredvarslinga hadde 200.000 flere sidevisninger i fjor, sammenlignet med året før, noe som utgjør en økning på om lag 26 prosent.

– Flere på topptur

Rune Engeset

Rune Engeseth, seksjonssjef i NVE.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Gjennom vintersesongen har faregraden på snøskred variert over hele landet, fra faregrad én, liten fare, til faregrad fire, stor fare. Varsom.no er et samarbeidsprosjekt mellom NVE, Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Bane NOR.

Rune Engeseth, seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat, er svært fornøyd med at flere får øynene opp for nettsiden og skredvarselet der.

– Dette er en kombinasjon av at flere er kjent med at tilbudet eksisterer, og at antall mennesker på topptur øker.

Økningen i antall sidevisninger på skredvarslingen, skyldes også at utenlandske turister ofte kommer til Norge for å bruke og nyte naturen.

– Spesielt blant tyskere, finner og svensker har bruken av farevarslingen økt.

Ønsker at folk skal ta gode valg

Varsom.no, med sine forskjellige varslings- og informasjonssider, hadde nærmere to og en halv millioner sidevisninger i 2017, en økning på rundt 63 prosent mot året før.

Siden hadde 371.000 unike brukere.

– Blant disse er en økende andel snøskuterførere. Det har vært en del stygge dødsulykker, og det er fint at de som kjører skuter i fjellet setter seg inn i skredfaren i området.

Skredskole på Kvalhornet

NRK var med på skredskole på Kvalhornet i Fauske kommune.

Foto: Ole Dalen / NRK

Snøskredskolen øker

Seksjonssjefen mener en av tjenestens viktigste egenskaper er å gi folk informasjon og kunnskap til å kunne ta gode valg, og på den måten kunne bestemme seg for hvilke turer de kan ta undergitte forhold.

– Samtidig ser vi at mange oppholder seg i skredterreng uten å sjekke. Vi satser spesielt på å få utlendinger og guider til å lese varsler for å få en trygg tur.

Mens det faktiske snøskredvarselet vises et økende antall ganger hvert år, har antall sidevisninger på snøskredskolen på Varsom.no økt med hele 95 prosent fra 2016, til om lag 137.000 sidevisninger.

– Det meste er trygt hvis du gjør gode vurderinger, men et varsel med en faregrad sier ikke hvilke valg du bør ta. Du må sette deg inn i hvordan du velger terreng og forhold, noe vi fokuserer på på skolesidene våre, avslutter Rune Engeseth.